+
-+ Tulosta

Ympäristönsuojelumääräykset

Kouvolan kaupunginvaltuusto on 10.6.2013 hyväksynyt Kouvolan ympäristönsuojelumääräykset. Määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla. Tämän mukaan kunnanvaltuusto voi ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi antaa tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä.

Määräysten tarkoituksena on helpottaa ympäristönsuojelulain soveltamista käytäntöön. Laki antaa ympäristönsuojelun tasolle yleislinjat ja monesti yksityiskohdista päättäminen jää kunnallistasolle. Määräykset antavat kaupungin asukkaille, yrityksille ja muille toimijoille tietoa ympäristönsuojelulain- ja viranomaisen vaatimuksista sekä samalla edistävät toimijoiden tasapuolista kohtelua. Ympäristönsuojelumääräyksissä asetetaan vaatimuksia mm. päästöille ilmaan, jäteveden käsittelylle ja johtamiselle, kemikaalien varastoinnille ja käsittelylle sekä melua aiheuttavalle toiminnalle. Tavoitteena on turvata nykyisille asukkaille sekä tuleville sukupolville terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristönsuojelumääräykset sitovat kansalaisten ja yritysten ohella myös viranomaisia.

Kouvolan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo määräysten noudattamista ja antaa niiden sisältöä koskevaa neuvontaa. Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja niiden kanssa samanaikaisesti.

Yhteystiedot

Kati Halonen
Ympäristösuunnittelija
020 615 8048
kati.halonenkouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme