+
-+ Tulosta

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut

Ympäristönsuojelulain 205 §:n, vesilain 21 luvun 9 §:n ja merenkulun ympäristönsuojelulain 13 luvun 1 §:n sekä maa-aineslain (555/1981) 23 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n mukaan mainittujen lakien mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä maksu. Kunnalle perittävän maksun perusteen on soveltuvin osin vastattava valtion maksuperustelakia. Maksuperustelain mukaan maksun suuruuden tulee pääsääntöisesti vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli omakustannusarvoa.

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 4.5.2016 hyväksymä Kouvolan kaupunkia ja Iitin kuntaa koskevaympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa [pdf, 275 KB] on liitteenä. Taksaa sovelletaan niihin lupahakemuksiin ja ilmoituksiin, jotka ovat tulleet vireille 1.7.2016 tai sen jälkeen.

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 1.3.2017 hyväksymä Kouvolan kaupunkia ja Iitin kuntaa koskeva

ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksa [pdf, 314 KB] on liitteenä. Taksaa sovelletaan niihin lupahakemuksiin ja ilmoituksiin, jotka ovat tulleet vireille 1.4.2017 tai sen jälkeen.