+
-+ Tulosta

Vapauttaminen liittymisestä vesihuoltoverkostoon

Jos kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohto-, viemäri- tai hulevesiverkostoon muodostuisi kiinteistön haltijalle kustannuksiltaan kohtuuttomaksi eikä ympäristön pilaantumista tai terveyshaittaa aiheudu, voi ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta.

Vesihuoltolaitoksen vesijohto-, viemäri- tai hulevesiverkostoon liittymisestä voi hakea vapautusta joko vapaamuotoisesti tehdyllä hakemuksella tai liitetiedostona olevalla lomakkeella. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee kuitenkin ilmetä kaikki asian käsittelyn kannalta keskeiset seikat.

Haettaessa vapautusta liittymisestä vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon on hakemukseen liitettävä tutkimustodistus kiinteistöllä käytettävän talousveden laadusta. Tutkimustodistus saa olla korkeintaan kolme vuotta vanha. Talousvedestä tulee olla analysoitu ainakin nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli ja koliformiset bakteerit. Lisäksi porakaivovedestä tulee olla analysoitu radon.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme