+
-+ Tulosta

Vesihuoltoverkostoon liittyminen

Kouvolan kaupunki on hyväksynyt alueellaan toimiville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet. Vesihuoltolain mukaan kaikilla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Samoin on liityttävä hulevesiviemäriin, jos alueelle on sellainen rakennettu.