+
-+

Keltin altaat - teollisuusalueesta luontokeitaaksi

Tulevaisuudessa Keltin monipuolinen luontokohde ja virkistysalue on helpommin saavutettava ja paremmin luonnontarkkailuun sopiva.

Lecan altainakin tunnettujen Keltin altaiden alueen merkitys monipuolisena luontokohteena ja virkistysalueena on tunnistettu ja alueen kehittäminen asukkaita palvelevaksi keitaaksi on aloitettu. Kevytsoratehtaan käytöstä poistetut savenottoaltaat ovat täyttyneet vedellä ja alueesta on tullut muun muassa muuttolintujen suosima levähdys- ja pesimäpaikka.

Osallistu alueen suunnitteluun!

Keltin altaiden alueen nykykäyttöä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia virkistysalueena kartoitetaan karttakyselyllä. Liikutko usein alueella? Mitä alueella voi tehdä? Onko alueella kehittämistä vaativia paikkoja tai reittejä?

Kysely oli auki 16.7.2017 saakka.

Kyselyvastauksista apua alueen suunnitteluun

Kyselyvastaukset ovat arvokasta käyttäjätietoa ja niitä hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa. Maisema-arkkitehtiopiskelija Beata Willman tekee parhaillaan diplomityötä Aalto-yliopistoon alueen kehittämisestä ja on ollut mukana kyselyn laadinnassa.

Kouvolan kaupunki on jo muutama vuosi sitten luiskannut altaiden rantapenkereitä loivemmiksi ELY-keskuksen ja kevytsoratehtaan kanssa yhteistyössä. Tulevaisuudessa alueelle on tarkoitus saada muun muassa opasteita, merkittyjä pysäköintipaikkoja sekä luonnontarkkailuun sopivia rakenteita.

Hannu Friman
Ympäristöjohtaja
020 615 7900
hannu.frimankouvola.fi
Kaisa Niilo-Rämä
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7404
kaisa.niilo-ramakouvola.fi