+
-+ Tulosta

Melulla tarkoitetaan ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on muulla tavoin ihmisen terveydelle tai hyvinvoinnille haitallista. Melu vaikuttaa monella tavalla kielteisesti ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Melu voi häiritä tai vaikeuttaa työskentelyä, lepoa, nukkumista, viestintää ja oppimista. Voimakas melu saattaa vaurioittaa pysyvästi korvaa ja aiheuttaa kuulokyvyn eriasteista heikkenemistä. Melu voi myös aiheuttaa esimerkiksi stressiä ja monia muita fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia. Melun vaikutukset riippuvat melutasosta, melun vaihtelusta, melutapahtuminen määrästä, laadusta ja ajoituksesta sekä melun merkityssisällöstä. Lisäksi meluun reagoiminen riippuu kuulijan ominaisuuksista, esimerkiksi terveydentilasta, iästä ja meluherkkyydestä.

Ympäristömelua aiheuttaa liikenne ja teollisuus sekä tilapäiset melua aiheuttavat tapahtumat tai toiminnot. Sisämeluun eli asuntojen sisätilojen melutasoon vaikuttaa edellä mainittujen lisäksi mm. rakennustekniset laitteet (esim. ilmastointilaitteet ja hissit).

Meluhaittoja pyritään ehkäisemään monin tavoin jo ennakkoon, esimerkiksi sijoittamalla kaavoituksessa melulle herkät kohteet ja melulähteet riittävän etäälle toisistaan. Meluntorjuntatyötä tekevät yhteistyössä kuntien kaavoitus ja rakennusvalvonta sekä kuntayhtymän ympäristöpalvelut. Lisäksi mukana on kuntien ulkopuolisia sidosryhmiä.

Myös erilaisten lupa- ja ilmoitusmenettelyiden avulla pyritään varmistamaan ennakkoon, että melua aiheuttavan toiminnan meluntorjunta on riittävä. Tilapäisistä toiminnoista (esim. louhinta ja ulkoilmakonsertit), mikäli niistä aiheutuu erityisen häiritsevää melua, tulee tehdä ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta tehdään päätös, johon tarvittaessa sisältyy meluntorjuntamääräyksiä.

Yhteystiedot

Ympäristömelu, meluilmoitukset tilapäisestä melusta:

Jenny Teerikangas
Vs. ympäristötarkastaja
020 615 7995

Sisämeluasiat:

Reijo Pesonen
Ympäristöterveystarkastaja
020 615 8058

Liitetiedostot

Meluilmoituslomake

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme