+
-+ Tulosta

Vaarallisten nestemäisten kemikaalien ja jätteiden säilytys (mm. öljysäiliöt)

Vaatimukset perustuvat 1.8.2013 voimaan tulleisiin Kouvolan ympäristönsuojelumääräyksiin, joita valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Määräykset koskevat heti kaikkia 1.8.2013 jälkeen asennettuja kemikaalisäiliöitä ja perustettuja kemikaalivarastoja (=astiavarasto) sekä kemikaalisäiliöiden käytöstä poistamisia. Vanhempien kemikaalisäiliöiden ja kemikaalivarastojen osalta kohtia 1-5 sovelletaan ympäristönsuojelumääräyksissä määriteltyjen siirtymäaikojen mukaisesti. Pohjavesialueilla siirtymäaika päättyy 1.8.2018. Jäteöljyn säilyttämisestä on lisäksi säädetty Kymen Jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

Kemikaalit on säilytettävä siten, että normaalioloissa ja onnettomuustilanteissa niiden pääsy maaperään, viemäriin, rakennusten rakenteisiin, pohjaveteen, ilmaan ja muualle ympäristöön on estetty seuraavin tavoin:

(Kohdat 1-3 eivät koske kotitaloudessa säilytettäviä vähäisiä määriä kemikaaleja.)

 1. Ulkona astiavarasto ja yksivaippainen maanpäällinen kemikaalisäiliö, kuten öljysäiliö, on sijoitettava tiiviiseen suoja-altaaseen, johon sadeveden kertyminen on estetty esim. katoksella.

 2. Sisällä kemikaalit on säilytettävä suoja-altaassa tai viemäröimättömässä tilassa lattialla, joka kestää kemikaalien vaikutusta ja joka on varustettu reunakorokkein tai lattiakaadoin.

  Suoja-allas tai reunakoroke mitoitetaan siten, että siihen mahtuu vähintään suurimman varastoitavan astian/säiliön sisältö.

 3. Astiavaraston ja kemikaalisäiliöiden tulee olla lukittavia tai lukittavassa tilassa.

 4. Säiliöihin ja astioihin on merkittävä niiden sisältö.

 5. Polttoainesäiliöt tulee lisäksi varustaa ylitäytön- ja laponestolla.

 6. Edellä mainitun lisäksi pohjavesialueilla uusia maanalaisia säiliöitä ei saa asentaa ja käyttöön otettavien maanpäällisten säiliöiden tulee olla kaksivaippaisia.

 7. Maanalaisten öljy- ja polttonestesäiliöiden kunto on tarkastutettava säännöllisesti (ei koske vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja kaksoisvaippasäiliöitä eikä suoja-altaassa olevia säiliöitä, joissa on hälyttävä vuodonilmaisujärjestelmä).

 8. Käytöstä poistetut maanalaiset öljy- ja muut kemikaalisäiliöt on puhdistutettava ja sen jälkeen poistettava maaperästä putkistoineen. Mikäli poisto ei ole mahdollinen tai kemikaalia on päässyt maaperään, on otettava yhteyttä kaupungin ympäristönsuojelu-viranomaiseen.

 9. Käytöstä poistetut maanpäälliset öljy- ja muut kemikaalisäiliöt on puhdistutettava.

 10. Edellä mainitut kemikaalisäiliöiden tarkastukset ja puhdistukset on teetettävä ammattitaitoisella toimijalla ja todistukset toimenpiteistä on säilytettävä.

 11. Vaarallisten nestemäisten kemikaalien ja jätteiden vuodosta ympäristöön on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle, ellei asianmukaista torjuntaa saada tehtyä itse.

Lisätietoja ympäristöpalvelut:
ympäristötarkastaja Jaana Martin, p. 020 615 8032
ympäristötarkastaja Jenni Ojala, p. 020 615 7923


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme