+
-+ Tulosta

Jätelaissa (646/2011) jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Lain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle.

Jätteitä koskeva lainsäädäntö on osa ympäristölainsäädäntöä. Jätelain mukaan jätteen haltijan on huolehdittava jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisestä. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Lain mukaan on myös kaikessa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän.

Terveyden- ja ympäristönsuojelu valvoo Kouvolan ja Iitin alueella jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten, kuten roskaamis- ja maaperän pilaamiskiellon, noudattamista sekä jätehuollon järjestämistä. Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen on pakollista, ts. jätteen haltijan on tehtävä sopimus alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa jätteidensä kuljetuksesta.

Jätehuollon palvelutehtäviä Kouvolassa ja Iitissä hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy, joka myös neuvoo jäteasioissa ja hoitaa koko Kymenlaakson jätteiden käsittelyä. Kouvolassa ja Iitissä noudatetaan Kouvolan kaupungin hyväksymiä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme