+
-+ Tulosta

Aromaattisten hiilivetyjen ja bensiinin lisäaineen mittaukset 2009-2010

Ilmatieteenlaitos on vuonna 2009-2010 tehnyt Kouvolan alueella tutkimuksen, jossa selvitettiin bentseenin, muiden aromaattisten hiilivetyjen ja bensiinin lisäaineena käytettävän etyyli-tert-butyylieetterin (ETBE) pitoisuuksia Kouvolan ilmassa. Kuusi aluetta, joilla mittauksia tehtiin olivat: Kymen Lukko, Myllykoski, Ratapiha, Sarkola, Tapiontie ja Tähtee. Mittaukset kattoivat vuoden jakson, ne aloitettiin 2.11.2009 ja ne päättyivät 1.11.2010.

Euroopan unioni on antanut direktiivin ilmassa olevan bentseenin pitoisuuksista (2008/50/EY). Direktiivi edellyttää bentseenipitoisuuksien seurantaa ja mikäli vuosiraja-arvo 5µg/m3 ylittyy, tulee laatia suunnitelmia pitoisuuksien vähentämiseksi sekä jatkuva seuranta- ja varoitusjärjestelmä. Direktiivi antaa myös alemman (2 µg/m3) ja ylemmän (3,5 µg/m3) arviointikynnyksen, joiden ylittyminen edellyttää eritasoisia mittauksia.

Bentseeni on mitatuista yhdisteistä merkittävin, koska se on karsinogeeni ja sen pitoisuudelle on olemassa raja-arvo. Ilmassa bentseeni ja muut aromaattiset hiilivedyt esiintyvät pääasiassa höyryfaasissa. Bentseenin ja myös muiden aromaattisten hiilivetyjen elinikä ilmassa vaihtelee muutamasta tunnista useaan päivään tai kuukauteen riippuen lähinnä valon määrästä. Ne reagoivat valon vaikutuksesta, mistä syystä pienimmät pitoisuudet mitataan kesällä ja suurimmat pitoisuudet talvella.

Kymen Lukon mittauspisteessä mitattiin tässä tutkimuksessa selvästi korkeimpia aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksia.

Bentseenipitoisuuden vuosikeskiarvot alittivat Kouvolan alueella Euroopan unionin asettaman ilmanlaatuasetuksen raja-arvon ja myös alimman arviointikynnyksen selvästi kaikilla asemilla.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme