+
-+ Tulosta

Ilmanlaadun leviämismalliselvitys 2009

Ilmatieteenlaitos on vuonna 2009 tehnyt Kouvolan ja Iitin alueelle tutkimuksen, jossa selvitettiin leviämismalleilla typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen vaikutuksia alueelliseen ilmanlaatuun. Tutkimuksen lähtötietoina käytettiin autoliikenteen, energiatuotannon ja teollisuuden päästöjä.

Tutkimuksen mukaan autoliikenne ja kaukokulkeuma aiheuttavat suurimman osan typenoksidi- ja hiukkaspäästöistä. Kouvolan keskustassa ilmanlaatua voidaan pitää vähintäänkin tyydyttävänä ja keskustan ulkopuolella hyvänä.

Leviämismalleilla saatuja pitoisuuksia verrattiin ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin. Pitoisuuksien raja-arvot eivät tutkimuksen mukaan ylity alueella. Ohjearvot sen sijaan voivat ajoittain ylittyä Kouvolan keskustassa ja vilkkaimpien teiden varsilla. Raja-arvot eivät saa ylittyä alueella, jossa asuu tai oleskelee ihmisiä. Ohjearvoja käytetään yhdyskuntasuunnittelun tukena ja niiden avulla pyritään ennaltaehkäisemään terveyshaittoja.