+
-+ Tulosta

Jatkuvat ilmanlaatumittaukset Kouvolassa

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa kunnan huolehtimaan alueellaan paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta, mukaan lukien ilmanlaadun seuranta. Seurantatiedot on julkistettava ja niistä on tiedotettava tarvittavassa laajuudessa. Yrityksille on määrätty selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

Vuodesta 1990 asti Pohjois-Kymenlaaksossa ilmanlaaduntarkkailua on toteutettu yhteistarkkailuna Pohjois-Kymenlaakson kuntien ja alueen suurimpien teollisuus- ja energiantuotantolaitosten kesken. Käytännön seurannasta vastaa Kouvolan kaupungin terveyden- ja ympäristönsuojelu.

Ilmanlaatua tarkkaillaan kolmella, jatkuvatoimisilla analysaattoreilla varustetulla, mittausasemalla.

- Kouvolan keskustassa mitataan liikenteen aiheuttamia päästöjä, eli typpiyhdisteitä (NO, NO2 ja NOx) ja hengitettäviä hiukkasia (PM10 ja PM2,5).

- Kuusankosken asemalla mitataan haisevia rikkiyhdisteitä (TRS-yhdisteet). Aseman tarkoituksena on arvioida selluteollisuuden aiheuttamia hajuhaittoja Kuusankoskella.

- Lisäksi ilmanlaaduntarkkailussa käytetään siirrettävää mittausasemaa, jolla mitataan hengitettäviä hiukkasia (PM10). Vuosina 2016 - 2017 asema on sijainnut Iitin Kausalassa ja vuoden 2018 alusta se siirretään Inkeroisiin.

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaatutietoja on voinut seurata vuoden 2007 alusta lähtien Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaallista www.ilmanlaatu.fi.

Ilmanlaadusta laaditaan vuosittain ilmanlaadun vuosiraportti, jossa verrataan mittaustuloksia ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme