+
-+ Tulosta
Paahdekangaslude

Kouvolan uhanalaiset ja silmälläpidettävät luteet

Kouvolan kaupungin ympäristöjulkaisujen sarjassa on julkaistu luontokartoittaja Petri Parkon teos Kouvolan uhanalaiset ja silmälläpidettävät luteet. Suomessa on viimeisimmän uhanalaisluokituksen mukaan 22 uhanalaista ja 33 silmälläpidettävää ludelajia, joista Kouvolassa on havaittu vuoden 2014 loppuun mennessä kuusi uhanalaista ja yhdeksän silmälläpidettävää lajia. Julkaisu lisää merkittävästi tämän puutteellisesti tunnetun eliöryhmän esiintymistietoa Kouvolassa sekä valtakunnallisesti.

Nykyinen Kouvola on hyvin laaja ja elinympäristöiltään monipuolinen. Uhanalaisille luteille erityisen merkittäviä ovat Salpausselän harjualueet, mutta luonnontilaisten paahdealueiden vähentyessä myös monet ihmisen aikaansaamat avoimet elinympäristöt, kuten lentokentät, tieleikkaukset ja ratapihat. Näillä kasvaa harvinaistuvia paahteisten alueiden kasveja, jotka ovat puolestaan harvinaisten ja uhanalaisten hyönteislajien ravintokasveja. Luteiden lisäksi kartoitettiinkin lukuisia uhanalaisia hyönteislajeja elättävän kangasajuruohon kasvupaikkoja, jotta ne voidaan ottaa osaltaan huomioon maankäytön suunnittelussa.

Julkaisun tarkoituksena oli koota kaikki olemassa oleva tieto harvinaisten luteiden havainnoista Kouvolassa. Lisäksi vuosina 2013-2014 tehtiin maastotöitä uusien esiintymätietojen saamiseksi. Ludeselvitykset kohdennettiin uhanalaisille ja silmälläpidettäville ludelajeille sopiviksi arvioituihin elinympäristöihin: paahdeympäristöihin, puistoihin sekä jokiin ja puroihin.

Havaituista lajeista on esitetty tiedot tehdyistä havainnoista, tietoja lajien esiintymisestä Suomessa ja lähialueilla sekä sopiviin elinympäristöihin perustuvia arvioita mahdollisista muista esiintymisalueista. Havaintopaikat on esitetty julkaisussa myös karttoina.

Kartoitustyö on tehty Luontokartoitus Kotkansiiven ja Kouvolan kaupungin yhteistyönä. Osa työstä on tehty vapaaehtoistyönä ja osan maksoi kaupunki. Kartoitustyön merkittävänä saavutuksena on ympäristön tilasta kertovan tiedon karttuminen, jolla osaltaan voidaan vastata luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen haasteeseen.

Julkaisua on saatavissa painettuna Kouvolan kaupungin yhteispalvelupisteestä 10 euron hintaan sekä tilaamalla kaupungin ympäristöpalveluista puh. 020 615 5162, ymparistopalvelut(a)kouvola.fi.

Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Hannu Friman, puh. 020 6157900, hannu.friman(a)kouvola.fi

Ajoruohoruskolude
Kuvat: Petri Parkko

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme