+
-+ Tulosta

Kaikkien on kuuluttava jätehuoltoon/Jätehuolto kuuluu kaikille

Jätettä syntyy meillä kaikilla. Myös heillä, jotka lajittelevat kaiken mahdollisen ja harkitsevat ostoksensa tarkkaan. Tästä syystä jokaisen asuttavan kiinteistön, myös kesäasunnon, on liityttävä jätteenkuljetukseen. Kymen jätelautakunnalta voi anoa kohtuullistamista liittymisvelvollisuuteen esimerkiksi silloin, kun viranomainen on todennut kiinteistön asuinkelvottomaksi.

Syystä tai toisesta kaikki eivät ole liittymisestään huolehtineet. Jätehuoltoon kuulumattomat kiinteistöt työllistävät jatkuvasti Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelua, Kymen jätelautakuntaa ja Kymenlaakson Jäte Oy:tä. Tapaukset tulevat esille mm. asiakasrekistereistä, jäteauton kuljettajilta ja lähiasukkailta.

Jätehuoltoon liittymätöntä asukasta lähestytään ensin kirjeitse. Mikäli mitään ei tapahdu, ympäristöviranomaiset tekevät tarkastuksen paikan päällä ja selvittävät mm. asukasta haastattelemalla, mihin hän jätteensä vie. Tarkastus tehdään ulkona eikä siitä aina ilmoiteta etukäteen, jotta tilanne tarkastushetkellä olisi todenmukainen. Tarkastuksen jälkeen ympäristöviranomainen antaa tarvittaessa määräyksen jätehuoltoon liittymisestä. Lopulta asia voidaan viedä rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaistavaksi jolloin kiinteistön omistajalle voidaan asettaa esim. uhkasakko.

Selitys sille, miksi asukas on jättänyt liittymättä jätehuoltoon, on usein se, että jätettä syntyy vain vähän. Tämä ei kuitenkaan riitä syyksi, sillä vähäisellekin jätemäärälle on järjestettävä asianmukainen kuljetus lainmukaiseen käsittelyyn. Joskus jätehuoltoon liittymättömät asukkaat kertovat polttavansa asumisessa syntyvät jätteensä. Jätteiden omatoiminen käsittely hautaamalla tai polttamalla on lain ja jätehuoltomääräysten mukaan kielletty. Mikäli viranomainen havaitsee selviä merkkejä jätteiden polttamisesta, hän tekee asiasta tutkintapyynnön poliisille. Poliisi voi määrätä jätteiden polttamisesta tai hautaamisesta päiväsakkoa.

Pienen määrän paperia tai kartonkia voi käyttää sytykkeenä, mutta jätteiden hävittäminen polttamalla ei ole sallittua. Järkevääkään se ei ole, sillä nuohouksen tarve kasvaa ja haitalliset hiukkaset päätyvät ilmaan naapureiden ja asukkaan itsensä hengitettäviksi. Kerätty loppujäte kuljetetaan Kotkan Energian Hyötyvoimalaan, missä jätteistä saadaan energiaa, kuten sähköä ja kaukolämpöä. Hyötyvoimalassa jätteen polttaminen on turvallista, koska laitoksen suodattimet estävät haitallisten yhdisteiden päätymisen ilmaan.

Jätteenkuljetukseen liittyminen

Jätteenkuljetukseen liitytään Kouvolassa, Iitissä, Kotkassa ja Mäntyharjulla ottamalla yhteyttä Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluun tai täyttämällä jätehuoltoilmoitus Kymenlaakson Jätteen internetsivuilla. Näissä kunnissa jätehuolto on kilpailutettu. Muissa Kymenlaakson kunnissa jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä asukkaan itse valitsemaan jätteenkuljetusyritykseen. Myös kilpailutetussa mallissa kuljetuksia hoitavat edelleen yksityiset kuljetusyritykset, jotka aiemmin solmivat jätehuoltosopimuksen suoraan asiakkaiden kanssa.

Jätteenkuljetus on asukkaiden arkea helpottava ja välttämätön palvelu, jolla huolehditaan ympäristöstä.

Asiakkaan vaihtoehtoina ovat mm.:


Kymenlaakson Jäte Oy/
kuljetusyrittäjä
Kymen Jätelautakunta
Oma astia (kun keittiön
biojätettä ei kompostoida)
1-2-vko tyhjennysväli
-
Tyhjennysvälin pidennys
(kun keittiön biojäte kompostoidaan)
4 vko tyhjennysväli
4-12 vko tyhjennysväli
Kimppa-astia yhden tai
useamman naapurin kanssa
1-2 vko tyhjennysväli
-
Jätehuollon väliaikainen
keskeytys (esim. pidempi loma)
alle 6 kk keskeytys
yli 6 kk keskeytys

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme