+
-+ Tulosta

Kouvolan kaupungin terveysvalvonta valvoo Kouvolan seudulla olevien yleisten uimarantojen vedenlaatua uimakauden 15.6. - 31.8. aikana. Uimaveden tutkimustulokset on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla ja uimarantojen ylläpitäjien internet-sivuilla.

Uimarantaveden laatuvaatimukset

Mikrobiologinen arviointi

Uimarannalta otetusta vesinäytteestä tutkitaan laboratoriossa sen bakteeripitoisuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen mukaan yksittäisen valvontatutkimustuloksen tulee täyttää alla olevat vaatimukset:

 • Suolistoperäiset enterokokit alle 400 pmy / 100 ml
 • Escherichia coli alle 1000 pmy / 100 ml

Uimaveden hygieenisyyttä kuvaavina mikrobeina toimivat suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli. Niitä esiintyy suurina pitoisuuksina ihmisten ja tasalämpöisten eläinten suolistossa ja ulosteessa. Ne eivät pysty lisääntymään suoliston ulkopuolella. Näin ollen niiden esiintyminen ilmentää ulostesaastutusta. Suolistoperäiset enterokokit voivat olla peräisin myös muista elinympäristöistä kuin suolistosta.

Mikäli yksittäinen valvontatutkimustuloksen arvo ylittää laatuvaatimukset, seurataan tilannetta lisänäytteillä. Mikäli ylitykseen liittyy selkeä terveyshaitta, annetaan uimarannan ylläpitäjälle määräys korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä sekä tarpeelliset ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiksi. Mikäli veden laatua ei saada parannetuksi, ryhdytään toimiin uimisen kieltämiseksi kyseisellä uimarannalla.

Aistinvarainen arviointi

Uimavedenlaatua tarkkaillaan myös aistinvaraisesti. Aistinvaraisesti arvioitavia tekijöitä ovat sinilevät, kasviplankton, makrolevät sekä jätteet, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet ja kelluvat materiaalit (esimerkiksi muovi, kumi, lasi- ja muovipullot).

Sinilevät

Sinilevien eli syanobakteerien esiintymisen runsauden arviointi perustuu aistinvaraiseen arviointiin. Arvioinnissa käytetään ympäristöhallinnossa kehitettyä neliportaista asteikkoa:

0) ei havaittu. Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.
1) havaittu vähän. Sinilevää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina vedessä.
2) havaittu runsaasti. Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.
3) havaittu erittäin runsaasti. Levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.

Sinilevähavainnoista viedään uimarannan ilmoitustaululle asiasta kertova tiedote ja sinilevästä otetaan näyte sinilevälajitunnistusta varten.

Ohjeita sinileväesiintymän varalle

 • Jo vähän sinilevää sisältävässä vedessä uimista tulisi välttää herkkäihoisten ja lasten osalta
 • Vältä veden joutumista suuhun
 • Käy suihkussa uimisen jälkeen
 • Jos vedessä on runsaasti sinilevää, älä ui siinä ja pidä kotieläimet ja lapset poissa vedestä
 • Älä käytä sinileväistä vettä pesu- tai löylyvetenä
 • Älä kastele syötäviä vihanneksia, kuten salaattia, sinilevävedellä

Sinilevät voivat aiheuttaa terveysoireita. Ota tarvittaessa yhteyttä Myrkytystietokeskukseen, josta saa neuvoja ja toimintaohjeita ympäri vuorokauden, puhelin (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde). Vakavassa myrkytyksessä ota yhteyttä lääkäriin.

Levätilanneseuranta

Tiedot Kaakkois-Suomen levähavainnoista löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Sinilevän värjäämää vettä. Lähde: Suomen ympäristökeskus
Runsas sinileväesiintymä. Lähde: Suomen ympäristökeskus

Levähavainnosta ilmoittaminen

Voit ilmoittaa Kouvolan ja Iitin levähavainnosta Kouvolan kaupungin terveysvalvontaan, paikalliseen vesiensuojeluyhdistykseen (Kymijoen vesi ja ympäristö ry), Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (KASELY) tai Suomen ympäristökeskuksen Järviwiki -palveluun.

Ilmoituksessa on tärkeätä selvittää

 1. levähaitan laajuus vesistössä
 2. havaintopaikan tarkka sijainti (selkeä sanallinen selostus tai koordinaatit)
 3. haitan alkamisajankohta
 4. aikaisemmat havainnot vesistössä.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme