+
-+ Tulosta

Tupakointia vähentämällä pyritään ehkäisemään niiden terveysvaarojen ja -haittojen syntymistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää. Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti alle kahdeksantoistavuotiaille on kielletty.

Tupakkalaki

Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään tupakointia yhteiskunnassa ja ehkäisemään tupakoinnin aiheuttamien terveyshaittoja.

Tupakkalain valvonta

Kunnat vastaavat ensisijaisesti tupakkalaissa säädetystä valvonnasta. Valvira ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia niille tupakkalain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Työsuojeluviranomaiset valvovat tupakkalain noudattamista työyhteisöissä. Poliisi valvoo tupakkalainsäädännön toteutumista julkisissa yleisötilaisuuksissa, ja tulli valvoo tupakkatuotteiden maahantuontia.

Esilläpitokielto

Tupakkalain 8 a §:n mukaan tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito tupakkatuotteiden vähittäismyynnissä tuli kielletyksi 1.1.2012.

Esillä pitämisellä tarkoitetaan käytännössä tupakkapakkausten tai niiden tavaramerkkien ja tuotenimien tarkoituksellista pitämistä asiakkaiden nähtävänä.

Esilläpitokieltoa ei sovelleta sellaiseen erillisellä sisäänkäynnillä varustettuun pääosin tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä myyvään myyntipaikkaan (ns. tupakkakauppaan), jossa myytäviä tupakkatuotteita ei voida nähdä myyntipaikan ulkopuolelta.

Esilläpitokielto ei koske myöskään tupakkatuotteiden myyntiä kansainvälisessä meriliikenteessä käytettävällä aluksella.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyjä saa esittää tupakkatuotteiden ostajalle tämän pyynnöstä myyntipaikassa vähittäismyynnissä myytävänä olevien tupakkatuotteiden pakkauksia esittävän painetun kuvaston. Vähittäismyyjä saa myös luovuttaa ostajalle tämän pyynnöstä tupakkatuotteista ja niiden hinnoista painetun luettelon. Kuvaston ja luettelon sisällöstä ja ulkoasusta säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Kunnan määräämä tupakointikielto asuntoyhteisöön

Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa, rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Asuntoyhteisöillä (rakennuksen omistajalla) on oikeus hakea kunnalta tupakointikieltoa myös asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin. Hakemisesta päätetään asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Kieltojen hakeminen edellyttää aiotun kiellon kohdehuoneistojen haltijoiden kuulemista.

Tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelymaksu
Asuntoyhteisön hakemus tupakointikiellon määräämiselle
maksu käsittelyaikaan perustuen (49 € / tunti)

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme