+
-+ Tulosta
valkosipulit ja poika

Elintarvikkeiden ulkomyynnin tarjoilun ja myynnin arviointi 2011

Kouvolan terveyden- ja ympäristönsuojelun terveystarkastajat selvittivät vuoden 2011 aikana elintarvikevalvonnan projektina ulkomyyntitapahtumissa tapahtuvaa elintarvikkeiden käsittelyn ja tarjoilun tasoa. Tarkastuksia tehtiin 9 tapahtumaan, joissa tarkastettiin yhteensä 80 toimijaa. Tarkastetut tapahtumat olivat ulkoilmatapahtumia, suuria yleisötilaisuuksia, messuja ja toritapahtumia Kouvolan ja Iitin alueella. Projektin tavoitteena oli lisätä toimijoiden tietoisuutta hygieenisistä toimintatavoista elintarvikkeiden ulkomyynnissä ja saada valvonnan näkyvyyttä ulkomyyntitapahtumiin.

Tarkastuksilla huomiota kiinnitettiin myyntipisteeseen, elintarvikkeiden käsittelyyn, tarjoiluun ja myyntiin. Lisäksi tarkastettiin mm. henkilökunnan vaatetus ja toiminnasta tehdyt ilmoitukset. Tarkastuksilla tarkastettiin myös onko toimijan yhteistiedot selvästi asiakkaan näkyvillä.

Tarkastusten perusteella myyntipisteiden osalta eniten puutteita oli alustan pölyämättömyydessä ja toimijoiden yhteystietojen näkyvyydessä. Pölyäminen johtui siitä, että kaksi tapahtumaa oli järjestetty hiekkakentällä. Pölyäminen on ongelma etenkin, jos myyntipisteessä käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita. Ulkomyyntitapahtumat joissa on elintarvikemyyntiä tai -tarjoilua tulisi järjestää alueella, joka on pinnoitettu esim. asfaltilla. Mikäli alusta on pinnoittamaton, on myyntipisteen alustan suojaaminen toimijan velvollisuus. Myyntipisteissä todettiin vain vähäisiä määriä puutteita pisarasuojauksessa sekä tarjoilu- ja myyntilämpötiloissa. Myytävien tuotteiden osalta puutteita oli jonkin verran pakkausmerkinnöissä. Osassa myytäviä tuotteita oli puutteelliset säilytys- ja myyntiläm-pötilamerkinnät.

Ulkoilma tuo omat haasteensa elintarvikkeiden käsittelyyn. Erilaiset sääolosuhteet; helle, rankkasateet, pakkanen ja lumi vaikuttavat myyntitoimintaan. Elintarviketoimija on vastuussa toiminnastaan ja hänen on tunnettava toimintaansa koskevat määräykset ja toimintaan liittyvät riskit. Telttaolosuhteissa hyvien työtapojen ja omavalvonnan noudattamisen merkitys korostuvat. Oikein käsiteltynä elintarvikkeita voidaan kuitenkin turvallisin mielin valmistaa ja myydä myös ulkona tai muissa epätavallisissa paikoissa.

Elintarvikelaki (23/2006) on muuttunut 1.9.2011 lähtien. Tämän seurauksena yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei enää tarvitse tiedottaa vähäriskisestä tilapäisestä toiminnasta etukäteen. Vähäriskistä toimintaa on esimerkiksi elintarvikemyynti koulujen myyjäisissä, seurakunnan kahvitilaisuus tai urheiluseuran makkaranpaisto paikallisottelussa. Elintarvikkeita myytäessä ja tarjoiltaessa tulee kuitenkin huomioida lainsäädännön vaatimukset, esimerkiksi säilytyslämpötiloille. Myyjäisissä ja kahvitilaisuuksissa tulee suosia sellaisia tuotteita, jotka eivät vaadi kylmäsäilytystä (pullat, keksit, kuivakakut ym.). Pakkaamattomina myytävät ja tarjoiltavat tuotteet on hyvä suojata esimerkiksi kakkukuvulla. Pakattuna myytävät tuotteet tulee merkitä ainesosaluettelolla, valmistajan yhteystiedoilla ja valmistuspäivämäärällä. Pakkaamattomien tuotteiden myynti tulee tapahtua teltasta. Ammattimaisten toimijoiden on kuitenkin tiedotettava valvontaviranomaista toiminnastaan 4 arkipäivää ennen myyntitapahtumaa.

Lisätietoja: Ympäristöterveyspäällikkö Taru Pyötsiä, p. 020 615 7914, taru.pyotsia(a)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme