+
-+ Tulosta

Kouvolassa ja Iitissä tutkittiin lähiruuan suolapitoisuuksia 2011

Kouvolan terveyden- ja ympäristönsuojelun terveystarkastajat selvittivät vuoden 2011 aikana elintarvikevalvonnan projektina Kouvolan ja Iitin alueella valmistettujen elintarvikkeiden ruokasuolapitoisuuksia (NaCl). Näytteitä otettiin yhteensä 17 eri tuotteesta, jotka olivat pääasiassa leipiä, juustoja ja lihavalmisteita. Tutkituista leivistä 2/3 oli ruisleipiä. Huomiota kiinnitettiin myös tuotteiden pakkausmerkinnöissä ilmoitettuihin suolapitoisuuksiin suhteessa määritettyihin pitoisuuksiin.


Otannan perusteella leipien tutkitut suolapitoisuudet olivat pääsääntöisesti korkeammat kuin mitä pakkausteksteissä ilmoitettiin. Vain yhdessä leivässä suolapitoisuus oli alhaisempi kuin ilmoitettu. Tuotteiden, joiden analysoitu suolapitoisuus oli yli 10 % korkeampi kuin ilmoitettu, suolapitoisuus tarkastettiin uudelleen. Kolmen leivän suolapitoisuus oli uusintamäärityksenkin jälkeen korkeampi kuin voimakassuolaisen raja 1,2 % tai ylitti analyysivirherajan ± 20 %.

Juustojen suolapitoisuuksissa ei ollut huomauttamista. Ne eivät ylittäneet pakkausmerkinnöissä ilmoitettuja pitoisuuksia yhdessäkään tutkitussa tuotteessa. Lihavalmisteissa suolapitoisuudet olivat, yhtä tuotetta lukuun ottamatta, hieman korkeampia kuin mitä pakkauksissa oli ilmoitettu mutta niissä ei ollut virhemarginaalin puitteissa huomauttamista.

Toimijoita, joiden tuotteista tutkitut suolapitoisuudet erosivat pakkauksiin merkityistä pitoisuuksista, kehotettiin kiinnittämään erityistä huomiota raaka-aineiden punnitukseen ja reseptiikkaan. Niille toimijoille, joiden tuotteiden suolapitoisuudet ylittivät ilmoitetun 10 %:lla annettiin kehotuksia korjata joko reseptiikkaa tai tuotteiden pakkausmerkintöjä, jotta ne vastaavat toisiaan ja toimijat noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä. Toimijoiden tulee seurata valmistamiensa tuotteiden suolapitoisuuksia säännöllisesti osana yrityksen omavalvontaa.

Elintarvikkeiden suolapitoisuuksien merkintätavoista on säädetty Kauppa- ja Teollisuusministeriön asetuksessa (1084/2004, muutos 724/2007). Asetuksen mukaan leivät, joiden ruokasuolapitoisuus on korkeampi kuin 1,2 % tulee merkitä voimakassuolaisiksi. Näkkileivissä ja hapankorpuissa voimakassuolaisen raja on 1,6 %. Juustot luokitellaan voimakassuolaisiksi, mikäli niiden suolapitoisuus ylittää 1,3 %. Lihavalmisteista leikkele-, ruoka- ja raakamakkaroissa voimakassuolaisen raja on 1,7 %, muissa leikkeleenä käytettävissä lihavalmisteissa 1,9 %. Tilapäinen sallittu poikkeama on ± 10 % ilmoitetusta. Laboratorion ilmoittama analyysivirhemahdollisuus on ± 20 %.

Lisätietoja:
Ympäristöterveyspäällikkö Taru Pyötsiä, p. 020 615 7914, taru.pyotsia(a)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme