+
-+ Tulosta

Keittiöiden siisteyden arviointi pintapuhtausmenetelmällä 2012

Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelujen terveystarkastajat toteuttivat syys-lokakuussa 2012 elintarvikevalvonnan projektin, joka kohdistui tarjoilupaikkojen keittiöiden siivoustason arviointiin Kouvolan ja Iitin alueella.

Projektin tavoitteena oli selvittää siivouksen tasoa sekä välineiden, laitteiden ja astioiden kuntoa. Kohteina olivat suurtalouskeittiöt (13 kpl), ravintolat (7 kpl) ja pitseriat (10 kpl). Valvontaprojektissa otettiin 30 pintapuhtausnäytettä kosketusmaljamenetelmällä pinnoilta, jotka olivat puhdistuksen jäljiltä. Kuvassa 1 on esitetty näytetulosten jakautuminen pintapuhtaustason mukaisesti.

Kuva 1. Pintapuhtausnäytteiden tulokset.

Tutkituista näytteistä hyviä oli 20 kpl (67 %), tyydyttäviä 9 kpl (30 %) ja huonoja 1 kpl (3 %). Erilaisten valvontakohteiden välillä oli eroja pintojen puhtaudessa. Tämän otannan perusteella pintapuhtaustaso oli suurtalouskeittiöissä melko hyvä. Parannettavaa löytyi erityisesti pitserioista.

Erilaisten pintojen puhtaudessa oli huomattavia eroja. Astioiden puhtaustaso oli hyvä. Leikkuulautojen puhtaudessa ja kunnossa oli eniten puutteita. Keittiöitä, joiden tuloksissa oli huomauttamista, kehotettiin vaihtamaan kuluneet välineet uusiin, tehostamaan siivousta sekä kiinnittämään huomiota siivousvälineiden puhtauteen että käytettäviin puhdistusaineisiin.

Elintarvikehuoneistojen omavalvontasuunnitelmassa tulee olla siivoussuunnitelma. Siivouksen tasoa tulee seurata aistinvaraisesti ja pintapuhtausnäyttein. Näytteitä tulee ottaa tuotteiden kanssa suoraan kosketukseen joutuvilta pinnoilta säännöllisesti. Näytteet tulisi ottaa puhdistuksen jälkeen, ennen töiden alkua. Tarkastetuista kohteista puolet (50 %) oli tehnyt siivoustason seurantaa pintapuhtausnäyttein. Parhaiten pintapuhtautta oli seurattu suurtalouskeittiöissä ja eniten parannettavaa löytyi pitserioista, joista yksikään ei ollut ottanut pintapuhtausnäytteitä. Kohteissa, joissa näytteenotto oli laiminlyöty, kehotettiin näytteiden ottamiseen osana keittiön omavalvontajärjestelmää.

Lisätietoja:
Ympäristöterveyspäällikkö Taru Pyötsiä, p. 020 615 7914, taru.pyotsia(a)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme