+
-+ Tulosta

Kouvolassa ja Iitissä tutkittiin jääpalojen mikrobiologista laatua

Kouvolan kaupungin terveystarkastajat toteuttivat kevään ja alkukesän 2013 aikana valvontaprojektin, jonka tarkoituksena oli selvittää tarjoilupaikoissa ja myymälöissä käytettävien jääpalojen mikrobiologista laatua. Näytteet otettiin satunnaisesti Kouvolan ja Iitin alueen tarjoilupaikoista ja myymälöistä. Näytteitä otettiin suoraan jääpalakoneista tai jääpalojen säilytysastiasta ja samalla tarkastettiin aistinvaraisesti jääpalakoneen siisteyttä ulko- ja sisäpuolelta. Näytteitä otettiin yhteensä 40 kappaletta. Näytteistä 29 otettiin tarjoilupaikoista (ruokaravintolat, pikaruokaravintolat, pubit), joissa jääpaloja käytetään juomien seassa niiden viilentämiseen. Näytteistä 11 otettiin palvelumyymälöistä, joissa jäitä käytetään palvelutiskin elintarvikkeiden kylmäsäilytyksessä.

Näytteistä analysoitiin kokonaisbakteerit sekä koliformiset bakteerit ja tarvittaessa E.coli. Lisäksi tutkittiin ulkonäkö silmämääräisesti: onko sulanut vesi puhdasta vai onko selvästi näkyvissä roskia, kuituja yms. Jääpalojen hygieenisen laadun arviointiin ei ole sovittuja kriteerejä, joten tutkimuksissa sovellettiin talousvesiasetusta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000). Hyvässä talousvedessä ei saa olla osoitettavissa 100 ml näytettä E. coli tai koliformisia bakteereja. Näytteiden yleistä hygieenistä laatua kartoitettiin kokonaispesäkeluvun (22 °C) avulla. Kokonaispesäkeluku on talousvesiasetuksen mukainen mikrobiologinen laatusuositus. Talousveden bakteerien kokonaismäärää kuvaavassa kokonaispesäkeluvussa ei saa olla epätavallisia, vesilaitoskohtaisia muutoksia. Tässä tutkimuksessa jääpalanäytteiden laadun arvioinnissa käytettiin 1 000 pmy/ ml raja-arvoa.

Tutkimustulosten mukaan jääpalanäytteistä ei havaittu koliformisia ja E. coli bakteereita lainkaan. Näiltä osin jääpalat täyttivät talousveden laatuvaatimukset. Kokonaisbakteerien osalta näytteistä 87 % (35 kpl) oli hyviä ja heikentyneitä 13 % (5 kpl). Kaikki heikentyneet näytteet olivat tarjoilupaikoista otettuja jääpalanäytteitä. Aistinvaraisesti arvioituna jääpalojen ulkonäössä oli huomautettavaa 3 näytteen osalta, jääpalat olivat joko sameita tai niiden seassa oli roskia.

Näytteenoton yhteydessä tarkastettiin jääpalakoneen puhtaus sekä haastattelemalla selvitettiin koneen puhdistuksen toimintatapoja. Jääpalakoneista ulkoapäin likaisiksi todettiin 12 kpl ja koneen sisältä likaisiksi todettiin 9 kpl. Jääpalakoneen pesutiheydessä oli suuria eroja. Joissain kohteissa kone pestiin kuukausittain, joissain ei pesty lainkaan tai ei ollut tiedossa, kuinka usein kone puhdistetaan. Tarkastetuista kohteista vain kuudessa oli jääpalakoneen puhdistus huomioitu omavalvontasuunnitelmassa.

Terveystarkastajat ovat tiedottaneet kohteita saaduista näytetuloksista ja ohjeistaneet toimijoita jääpalakoneen säännöllisestä puhdistamisesta. Kohteista, joissa tutkimustulosten mukaan jääpalojen laatu oli heikentynyt, otettiin uusintanäytteet.


Lisätietoja:
Ympäristöterveyspäällikkö Taru Pyötsiä, p. 020 615 7914, taru.pyotsia(a)kouvola.fi
Vastaava terveystarkastaja Saija Lassila, p. 020 615 5519, saija.lassila(a)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme