+
-+ Tulosta

Henkilökunnan terveydentilan ja hygieniaosaamisen todentaminen 2013

Kouvolan kaupungin terveystarkastajat kartoittivat vuoden 2013 aikana elintarvikevalvonnan projektina Kouvolan ja Iitin elintarvikehuoneistoissa henkilökunnan terveydentilan ja hygieniaosaamisen todentamista kohteen omavalvonnassa. Kohteessa tarkastettiin, onko pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä työntekijöillä elintarvikehygieenistä osaamista osoittava todistus eli hygieniapassi. Tarkastuksella selvitettiin myös, miten omavalvonnassa on huomioitu työntekijöiden tartuntatautilain mukaiset terveystodistukset ja Salmonella-tutkimukset. Tarkastuksia tehtiin 75 valvontakohteeseen, pääasiassa lounasta tarjoileviin ravintoloihin, suurtalouskeittiöihin sekä muutamiin kahviloihin ja leipomoihin.

Elintarvikealan toimijan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. Työhöntulotarkastus on tehtävä riskityötä tekevälle henkilölle, jonka työsuhde kestää yli kuukauden. Tarkastuksessa lääkärin tai työterveyshoitajan haastattelussa kiinnitetään huomio vatsataudin oireiden esiintymiseen ja edeltäviin ulkomaan matkoihin. Ulosteen Salmonella-tutkimus vaaditaan, mikäli henkilö on käynyt Pohjoismaiden ulkopuolella viimeisten kolmen kuukauden aikana. Se tehdään myös, mikäli työntekijällä tai samassa taloudessa asuvalla on ollut vatsataudin oireita viimeisen kuukauden aikana. Riskityötä tekevän tulee myös aina Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneiden 4 vrk tai yli kestäneiden matkojen jälkeen viedä Salmonella-näyte tutkittavaksi, oli oireita tai ei.

Tulosten mukaan hygieniapassit tai kopiot hygieniaosaamistodistuksista oli tarkastettavissa elintarvi-kehuoneiston kaikilla työntekijöillä 55 % tarkastetuista kohteista ja 40 % kohteista osalla henkilökunnasta hygieniaosaamistodistus ei ollut tarkastettavissa, vaikka se oli suoritettu. Vain 5 %:ssa tarkastetuista elintarvikehuoneistoista hygieniaosaamistodistuksia ei osalla työntekijöistä ollut lainkaan. Terveystodistus tai niistä pidettävä ajan tasalla oleva kirjanpito löytyi 22 % tarkastetuista kohteista, mutta 37 %:lla tarkastetuista kohteista työntekijöillä tai osalla työntekijöistä ei ollut terveystodistuksia. Osalla (41 %:lla) tarkastetuista kohteista todistus oli, mutta se oli joko työnantajalla muualla säilytyksessä tai se oli työterveyshuollosta vastaavalla taholla. Salmonella-todistukset tai todistuksista pidettävä kirjanpito oli tarkastettavissa 28 %:lla tarkastetuista kohteista, 56 % kohteista salmonellanäytteet oli otettu, mutta kirjanpidossa oli puutteita. Tarkastetuista kohteista 19 % oli sellaisia, joilta Salmonella-todistukset puuttuivat kokonaan tai osalta työntekijöistä.

Salmonella-todistusten puuttumista omavalvonnasta selittää osaltaan helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kanssa työskentelevien vähäinen matkustelu pohjoismaiden ulkopuolelle, jolloin ei ole ollut tarvetta ottaa Salmonella-näytettä. Osa työntekijöistä oli kokenut hankalaksi Salmonella-näytteen viemisen julkisen terveydenhuollon tutkittavaksi ja muutamilta Pohjoismaiden ulkopuolella matkustaneilta, oireettomilta työntekijöiltä, ei näytettä otettu tutkittavaksi, vaikka Salmonellaa voi kantaa ja tartuttaa oireettomanakin. Terveystodistusten heikohkon tuloksen syynä on osittain myös se, ettei todistuksia ole totuttu dokumentoimaan osana omavalvontaa.

Henkilökunnan terveydentilan ja hygieniaosaamisen todennus projektin lähtökohtana oli 2013 alkanut Oiva-raportointi. Tarkastuskohteisiin haluttiin viedä tietoa tulevista vaatimuksista ja kohteisiin jaettiin Henkilökunnan terveydentilan ja hygieniaosaamisen todentaminen -tiedotetta.

Lisätietoja: Vastaava terveystarkastaja Saija Lassila, p. 020 615 5519, saija.lassila(a)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme