+
-+ Tulosta
kurpitsat

Elintarvikevalvonta

Elintarvikelaki muuttui 1.9.2011. Elintarvikelakiin (23/2006) tehtävät muutokset (352/2011) astuivat voimaan 1.9.2011. Lainmuutosten myötä elintarvikevalvonnassa painopistettä siirretään huoneistojen ennakkohyväksymismenettelystä ilmoitusmenettelyyn.

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on:

- Turvata kaikkien elintarvikkeiden asianmukainen laatu ja turvallisuus kuluttajille,
- ehkäistä ja poistaa elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja sekä
- varmistaa, että kuluttaja saa valintojaan varten riittävästi totuudenmukaista tietoa elintarvikkeista.

Elintarvikevalvonta perustuu elintarvikelakiin (23/2006) ja elintarvikelainmuutokseen (352/2011). Tätä lakia sovelletaan elintarvikkeisiin ja niiden käsittelyolosuhteisiin, elintarvikealan toimijoihin sekä elintarvikevalvontaan kaikissa elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa.

Elintarvikevalvonta kohdistuu elintarvikkeiden valmistukseen, kuljetukseen, varastointiin, vientiin, tuontiin, myyntiin, tarjoiluun ja muuhun luovutukseen sekä markkinointiin.

Viranomaisvalvonta

Kouvolan kaupungin terveysvalvonnan terveystarkastajat suorittavat alueensa elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisesti viranomaisvalvontaa ja valvovat kohteiden omavalvontasuunnitelman noudattamista.

Kuva: Evira

Terveystarkastajien tekemien OIVA- hymynaamatarkastuksien tulokset tarjoilupaikkoihin ja elintarvikemyymälöihin julkaistaan internetissä ja yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä. 1.7.2014 alkaen Oiva-raportit tulee olla linkitetty nähtäväksi yritysten omille verkkosivuille. Linkitys on tehtävä, jos yritys markkinoi sivuillaan elintarvikkeita.

OIVA tarkastukset laajenivat vuoden 2015 aikana kaikkiin elintarvikealan yrityksiin. Uusina valvontakohteina mukaan tulivat mm. leipomot, laitokset, kuljetusyritykset ja liikkuvat elintarvikehuoneistot.

Lain nojalla on kunnan perittävä toiminnanharjoittajalta maksu hyväksymänsä valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista ja näytteenotosta.

Elintarvikevalvontatarkastusten lisäksi myös näytteenotolla seurataan toimijan omavalvonnan toteutumista ja elintarvikkeiden laatua. Näytteillä selvitetään elintarvikkeiden mikrobiologista tai kemiallista laatua. Näytteenottoa kohdistetaan toiminnan riskin mukaisesti, joka käytännössä tarkoittaa erityisesti ravitsemusliikkeiden ja ensisaapumistoiminnan valvomista näytteenotoilla.

Kunnan viranomaisten suoritteista perittävät maksut

Elintarvikelain mukaisesti kunnan on perittävä elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu:

1) laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä;

2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta;

3) Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; sekä

4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta.

Maksut perustuvat viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme