+
-+ Tulosta

Luonnonvaraisen riistan myynti

Alkutuotannon toimintana

Metsästys on elintarvikkeiden alkutuotantoa, josta ei kuitenkaan tarvitse tehdä alkutuotantoilmoitusta. Luonnonvaraisen riistaeläimen ruho, joka on nylkemätön tai kynimätön, on alkutuotannon tuote. Myös suolistettu luonnonvarainen riista on yhä alkutuotannon tuote. Nyljettyä tai kynittyä loppuunteurastettua ruhoa tai leikattua lihaa ei enää katsota alkutuotannon tuotteeksi.

Luonnonvaraisen riistan vähäinen myynti tai luovuttaminen kuluttajalle nylkemättömänä tai kynimättömänä eli alkutuotannon tuotteena ei vaadi alkutuotantoilmoitusta. Kun luonnonvaraista riistaa myydään kuluttajalle tai toimitetaan vähittäismyyntiin nylkemättömänä ja kynimättömänä alkutuotannon tuotteena, toiminnoista ei tarvitse tehdä myöskään elintarvikehuoneistoilmoitusta. Jos metsästetyn riistan alkutuotantona myytävä määrä ylittää valtioneuvoston asetuksen 1258/2011 asettamat enimmäismäärät (1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa), tulee metsästäjän tai ao. metsästysseuran tehdä tästä alkutuotantoon kuuluvasta myynnistä elintarvikehuoneistoilmoitus. Alkutuotannon tuotteena ei saa toimittaa vähittäismyyntiin muita kuin edellä mainittuja riistaeläimiä. Vähittäismyyntipaikassa tulee olla asianmukaiset tilat nylkemättömien ja kynimättömien ruhojen vastaanottoa ja käsittelyä varten.

Elintarvikehuoneiston toimintana

Lahtivajassa metsästäjä voi loppuunteurastaa luonnonvaraista riistaa. Jos metsästäjä tai metsästysseura luovuttaa tarkastamatonta riistan lihaa suoraan kuluttajalle tai toimittaa sitä paikalliseen vähittäismyyntiin, pitää tilasta, jossa toimintaa harjoitetaan (esim. lahtivajasta) tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan terveysvalvontaviranomaiselle.

Metsästäjä tai metsästysseura saa myydä tai muuten luovuttaa suoraan yksityishenkilölle tämän omaan käyttöön pieniä määriä luonnonvaraisten riistaeläinten tarkastamatonta lihaa. Metsästäjä tai metsästysseura saa myydä ja luovuttaa tarkastamatonta riistan lihaa myös leikattuna ja/tai jäädytettynä, mutta tarkastamattomasta lihasta ei saa valmistaa luovutettavaksi mitään tuotteita, kuten jauhelihaa, makkaroita tai palvilihaa. Luovuttaminen suoraan kuluttajalle tarkoittaa, että lihaa ei toimiteta välittäjien eikä tukkujen kautta, vaan metsästäjä myy tai luovuttaa lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle. Myyjän on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus tarkastamattoman lihan myynnistä tai myynti- ja käsittelypaikasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Yhteystiedot

Taru Pyötsiä
Ympäristöterveyspäällikkö
020 615 7914

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme