+
-+ Tulosta

Oiva-raportit esiin yritysten sisäänkäynneille 1.1.2014 alkaen

1.1.2014 lähtien Oiva-raporttien laittaminen esille elintarvikeyrityksen sisäänkäynnin yhteyteen, kuluttajien nähtäville, on pakollista. Eviran määräys valvontatietojen julkaisemisesta koskee kaikkia 1.5.2013 jälkeen Oivan mukaisesti tarkastettuja myynti- ja tarjoilupaikkoja. Erillistä hymiötarraa ei oviin ole tulossa. Alkuperäinen raportti tulee sijoittaa siten, että se on helposti kuluttajien luettavissa ja sopivalla korkeudella. Tarkoitus on, että kuluttaja voi tutustua raporttiin ennen asiointipäätöstään.

Jos Oivan mukaista tarkastusta ei ole yrityksessä vielä tehty, laitetaan esille seuraavasta tarkastuksesta saatava Oiva-raportti. Oiva-raportti laitetaan esiin heti, kun se on yritykselle toimitettu. Ne yritykset, joihin ei vielä ole tehty Oivan mukaista tarkastusta, voivat halutessaan laittaa sisäänkäynnin yhteyteen tiedon siitä, että kuuluvat elintarvikevalvonnan piiriin. Tämä ilmoitus korvataan Oiva-raportilla, joka saadaan, kun ensimmäinen Oivan mukainen tarkastus on tehty. Sisäänkäynnin yhteydessä tulee olla uusin tarkastusraportti eli aiempi otetaan pois uuden tullessa tilalle.

Jos yritys markkinoi elintarvikkeita verkkosivuillaan, tulee yrityksen lisäksi linkittää Oiva-raportit avaussivulle näkyvälle ja helposti havaittavalle paikalle. Yritysten tulee tehdä verkkosivuilleen linkitys raportteihin 1.7.2014 mennessä. Aiemmin määräaika linkityksen tekemiselle oli 1.1.2014, mutta yrityksille on annettu lisäaikaa tämän toteuttamiselle.

Tarkemmat ohjeet raporttien esillepanoon ja linkitykseen yritysten verkkosivuihin löytyy:

https://www.oivahymy.fi/portal/fi/yrityksille/raportin esillepano/

Kuvat: Evira

Mikä OIVA:
Valtakunnallista valvontatietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi.

Elintarvikemyymälöistä mukana ovat kaikenkokoiset ruokakaupat ja kioskit. Tarjoilupaikoista mukana ovat ravintolat, kahvilat, grillit, pikaruokapaikat, pubit, ruokalat ja suurkeittiöt. Tässä vaiheessa mukana eivät ole esimerkiksi ulkomyynti, myyntiautot eikä etämyynti kuten internet- ja suoramyynti.

Oiva-raportteja julkaistaan internetissä sitä mukaa, kun terveystarkastajat tekevät tarkastuksia.

Raportti kertoo tarkastuksessa tehdyistä havainnoista, kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta. Tulokset on ilmaistu raportissa hymynaama-asteikon avulla.