+
-+ Tulosta

Muutoksia tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipisteiden myyntilupiin ja valvontamaksuihin

Uudessa 15.8.2016 voimaan tulleessa tupakkalaissa (549/2016) säädetään tupakan myyntipaikkojen sekä sähkösavukkeissa käytettävien nikotiininesteiden myyntiluvista sekä vuosittaisesta valvontamaksusta.

Vuosittainen valvontamaksu nousee merkittävästi

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli ympäristöterveydenhuollon maksutaksan kokouksessaan 2.11.2016. Uudet maksut astuvat voimaan vuodenvaihteessa. Maksu määrätään valvontarekisterissä olevan myyntipaikan myyntipisteiden lukumäärän perusteella. Myyntipaikan kunkin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipisteen vuosimaksu on 350 euroa. Mikäli myyntipisteessä on myynnissä sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä, on maksu 2 x 350 € eli 700 €. Myyntipaikan luvanhaltija voi vaikuttaa kunnan perimän valvontamaksun suuruuteen keskittämällä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin vain tietyille kassoille eli myyntipisteille.

Nikotiininesteet myyntiin vasta tammikuun lopulla

Vanhan tupakkalain nojalla myönnetyllä tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvalla saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä kun tekee luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta. Nikotiininesteiden myynti tulee myös olla kuvattuna myyntipaikan omavalvontasuunnitelmassa ja henkilökunta tulee perehdyttää nikotiininesteiden myyntiin. Nikotiininesteiden myynnin voi kuitenkin aloittaa vasta 21.1.2017. Tämä johtuu Valviralle tehtävän ennakkoilmoituksen aikatauluista.

Ilmoittaminen myynnin muutoksista

Myyntipaikkojen mahdollisista myyntipisteiden lukumäärämuutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti Kouvolan terveysvalvontaan viimeistään 15.12.2016, jotta muutokset voidaan ottaa huomioon vuoden 2017 valvontamaksussa. Ilmoituksen voi tehdä sähkö-postitse osoitteeseen ymparistopalvelut(a)kouvola.fi tai postitse osoitteeseen Terveysvalvonta, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski.

Kirjallisesta ilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat 5 asiaa:

1. toimijan nimi ja y-tunnus
2. myyntipaikan nimi ja osoite
3. voimassa olevan tupakan vähittäismyyntiluvan numero
4. tupakan myyntipisteiden lukumäärä 1.1.2017 lähtien (huom. á 350 €)
5. nikotiininesteiden myyntipisteiden lukumäärä 1.1.2017 lähtien (huom. á 350 €)

Myyntipaikka ja myyntipiste

Myyntipaikassa on aina vähintään yksi myyntipiste, jolla tarkoitetaan tupakkatuotteiden
ja nikotiininesteiden luovutus- tai kassatoimintoja sisältävää itsenäistä asiakaspalvelupistettä. Siten esimerkiksi kioskissa tai huoltamossa on usein vain yksi myyntipiste, kun taas suuressa tavaratalossa voi olla useita myyntipisteitä.

Esimerkiksi jos elintarvikemyymälässä on kymmenen kassaa sisältävä kassalinjasto,
joista kolmella luovutetaan tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä ja maksu voidaan suorittaa kaikkiin kymmeneen kassaan, myyntipaikassa on silloin enimmillään yhtä aikaa käytössä kymmenen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntipistettä (kymmenen kassatoimintoja sisältävää myyntipistettä, joista kolme sisältää myös tuotteiden luovutustoimintoja). Myyntipisteiden lukumäärä ilmaisee pääpiirteissään myyntitoiminnan ja valvontatarpeen laajuuden.

Myyntipaikan luvanhaltija voi vaikuttaa kunnan perimän valvontamaksun suuruuteen
keskittämällä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin vain tietyille kassoille.

Muita muutoksia

Muista muutoksista tupakan ja nikotiininesteiden myynnin osalta löytyy lisätietoja osoitteesta http://www.valvira.fi/tupakka

Muutoksia on tullut mm. tuotteiden esilläpitokieltoon ja myyntikieltoilmoitukseen. Jatkossa esilläpitokielto koskee tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä ja niiden tavaramerkkejä.

Lisätietoja:
Terveydensuojelusuunnittelija
Tuomas Hiltunen
p. 020 615 7910

Terveystarkastaja
Juha Järvinen
p. 020 615 7996

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme