+
-+ Tulosta

Jäätelökioskitoiminnasta ja marjamyynnistä ilmoittaminen

Jäätelökioskiyrittäjän, marjamyyjän tai muun ammattimaiseen toimintaan rinnastettavan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen ulkomyynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tulee tiedottaa terveysvalvontaa vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista liitteenä olevalla lomakkeella.