+
-+ Tulosta

Asiakastyytyväisyyskysely maitotiloille 2015

Eläinlääkäripalveluja koskeva asiakastyytyväisyyskysely tehtiin Kouvolan ja Iitin alueen maidontuotantotiloille loppuvuodesta 2015. Kyselylomake lähetettiin 114 maitotilalle ja vastauksia saatiin 36 kpl. Vastausprosentti oli näin ollen 32 %. Kyselyssä kysyttiin eläinlääkärien tavoitettavuutta sekä virka-aikana että päivystysaikana, hoidon saatavuutta ajoissa, asiakaspalvelun tasoa ja ammatillista osaamista. Lisäksi kyselyyn sai kirjoittaa vapaasti palautetta (ruusuja ja risuja) sekä parannusehdotuksia. Kyselyssä oli myös mahdollista antaa kokonaisarvosana eläinlääkäripalvelujen osalta (asteikko: 5= erittäin hyvä, 4= hyvä, 3= kohtalainen, 2= huono, 1= erittäin huono).

Yhteenvetona voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet maitotilat olivat tyytyväisiä kunnallisiin eläinlääkäripalveluihin. Kokonaisarvosana eläinlääkäripalveluille laskettiin vastaajien keskiarvona ja yleisarvosanaksi tuli 4,2 eli hyvä. Eläinlääkäripalvelut saivat kehuja myös eläinlääkäreiden ammatillisesta osaamisesta, asiakaspalvelun tasosta ja eläinlääkäreiden tavoitettavuudesta virka-aikana. Eniten kritiikkiä sai päivystyksen aikainen tavoitettavuus ja hoidon saatavuus ajoissa. Keskitetty päivystysnumero sai sekä kiitosta että moitetta samoin kuin syksyllä 2015 aloittanut yhteisvastaanotto Kuusankoskella.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä saatu palaute on käsitelty eläinlääkäreiden säännöllisissä palavereissa ja kyselyssä esiin tulleet kehitysehdotukset on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme