+
-+ Tulosta

Uusiutuva energia -toimenpiteitä

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman 2012-2020 tavoitteena on lisätä paikallisesti tuotettujen biopolttoaineiden osuutta kaupungin ajoneuvoissa ja julkisessa liikenteessä. Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvan energian osuutta kaupungin omien rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä 60 %:iin ja poistaa öljylämmitysjärjestelmät kaupungin kiinteistöistä kokonaan vuoteen 2020 mennessä.

Biokaasulaitoksesta lämpöä, sähköä, liikennepolttoainetta sekä lannoitetta

KSS Energia Oy:n tytäryhtiön, Kymen Bioenergia Oy:n Mäkikylän biokaasulaitos käsittelee kaikki Kouvolan kaupungin jäteveden puhdistuksen puhdistamolietteet sekä Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan kotitalouksien biojätteet. Myös Kouvolan ja Kotkan alueen kauppojen biojätteistä valtaosa käsitellään tässä laitoksessa samoin kuin erillisiä pienempiä eriä jätteitä ja biomassaa. Aiemmin jätteet on joko kompostoitu tai viety kaatopaikalle, ilman että energiajakeet tai arvokkaat ravinteet olisi otetttu talteen.

Jätteistä tuotetaan vuositasolla biokaasua n. 15 000 MWh, joka hyödynnetään lämpönä, sähkönä ja liikennepolttoaineena. Nämä uusiutuvat energiajakeet korvaavat täysimääräisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentäen hiilidioksidipäästöjä. Ensimmäistä kertaa Suomessa biokaasua syötetään Mäkikylän biokaasulaitokselta Gasumin maakaasuverkkoon, jonka kautta biokaasua voidaan jaella ekologisesti ilman erillistä kuljetusta ympäri Etelä-Suomea liikennepolttoaineeksi.

Biokaasun lisäksi laitoksella tuotetaan mädätysprosessin yhteydessä merkittäviä määriä lannoitteita, joissa jätteiden arvokkaat ravinteet (tärkeimpinä typpi ja fosfori) on otettu talteen ja palautetaan luonnon kiertokulkuun. Nämä kierrätysravinteet korvaavat täysimääräisesti teollisesti valmistettujen väkilannoitteiden käyttöä maataloudessa. Laitos on suunniteltu ja rakennettu paikallisin voimin, ja on oiva esimerkki paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksista tavoiteltaessa kestävämpää tulevaisuutta.

Lisätietoja: Kymen Bioenergia Oy

Uusiutuvan energian osuus noin 65 % kaupungin kiinteistöjen lämmityksessä

Uusiutuvan energian osuus Kouvolan kaupungin energiankulutuksessa on merkittävä. Noin 65 % kaupungin kiinteistöissä kulutetusta lämmöstä ja sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästö (kg CO2/MWh) on laskenut Kouvolassa yli 50 % vuodesta 1995 vuoteen 2009. KSS Energia Oy on Kouvolan kaupungin 100 %:sti omistama energiayhtiö, jonka tuottama kaukolämpö on tuotettu 61 %:sti (v. 2010) uusiutuvalla energialla.

Kouvolan kaupunki solmi energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuonna 2010. Sopimuksen tavoitteena on energiansäästön lisäksi lisätä uusiutuvan energian osuutta kaupungin energiankulutuksesta.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Mika Helkala, Tilaliikelaitos, Kouvolan kaupunki, p. 020 615 7839

Muita kaupungin toimenpiteitä uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi

  • Uusiutuvan energian kuntakatselmus
  • Korian päiväkodin maalämpö

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme