+
-+ Tulosta

Ympäristöliiketoiminta -toimenpiteitä

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman 2012-2020 tavoitteena on yritystoiminnan kasvihuone-kaasupäästöjen väheneminen, elinkeino-ohjelman metsä-/energia-/ympäristöosuuden painopisteillä puurakentaminen, kierrätystoiminta/sivuvirrat , uusiutuvan energian ratk. lisätty työpaikkoja 400 kpl ja yritysten määrää 30 kpl vuoteen 2020 mennessä, ja että alueen yritysten valmiudet toteuttaa energia- ja materiaalitaloutta tehostavia sekä ympäristöä säästäviä ratkaisuja ovat lisääntyneet.

Green Spirit of Kouvola

Kouvolassa on käynnissä useita kehittämishankkeita, jotka kytkevät ympäristönäkökulman yritys- ja toimialakehittämiseen.

Kouvolan WoodInnon tavoitteena on saada aikaan puutuoteteollisuutta ja teollista puurakentamista Kouvolan ja Kymenlaakson alueelle ja luoda näin uusia työpaikkoja. Hankkeeseen sisä-tyy puurakentamisen tutkimusta ja kehitystä, koulutusta sekä yritystoimintaa kokoavan Puurakentamisen Osaamiskeskuksen käynnistäminen. WoodInno on kansallinen ja kansainvälinen hanke, yhteistyötä tehdään Nordic Wooden Cities, Association of Wood Housing (Pietari) ja Forum Holzbau Nordic -ryhmien kanssa.

Kouvola Innovation Oy toteuttaa yhdessä Tykkimäen Huvipuisto Oy:n kanssa suunnitteluprojektin, jossa suunnitellaan uusiutuvan energian teemapuisto. Projektissa suunnitellaan käytännönläheisesti uusiutuvan energian ja lämmön talteenoton ratkaisuja, jotka samalla palvelevat huvipuiston energiatarpeita. Tavoitteena on myös lisätä tavallisten huvipuistokävijöiden ympäristötietoisuutta.

Bioenergialiiketoiminnan kehittämiseen keskitytään Kaakosta Voimaa -hankkeen osiossa, jossa kohderyhmänä ovat erityisesti Kouvolan suunnittelu- ja metallialan yritykset. Kouvola Innovation Oy vastaa myös Keltakankaalla sijaitsevan (Ekopark)Hyötyvirta-ympäristöyrityspuiston kehittämisestä. Tämän peruspalveluihin ja -toimintaan toimitilojen järjestämisen lisäksi kuuluu jatkuva yrityslähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta.

KSAO:n hallinnoiman Biosampo-hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun kilpailukykyä ja Kaakkois-Suomen ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistavoitteita. Ruoka Kouvola 2020 -ohjelmalla tähdätään aluelähtöisen elintarviketalouden kehittämiseen sekä lähiruuan tuotannon ja markkinoiden vahvistumiseen.

Kouvolalaiset toimijat ja organisaatiot ovat lisäksi mukana useissa alueellisissa ja alueiden välisissä ympäristöhankkeissa.

Lisätietoja: Green Spirit of Kouvola -internetsivut

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme