+
-+ Tulosta

Rakennus- ja kiinteistötietojen tarkistusprojekti

Rakennus- ja kiinteistötietojen tarkistusprojekti alkaa Kouvolassa kevään 2018 aikana.

Monet kunnat ovat viime vuosina heränneet siihen seikkaan, että niiden rakennus- ja kiinteistötiedot ovat kaupungin rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Väestötietojärjestelmän ja Verohallinnon rekisterien välillä osittain puutteellisia tai ristiriitaisia. Tämän vuoksi esimerkiksi kiinteistövero ei kohdistu tasapuolisesti kuntien asukkaille ja kunnilta jää saamatta pitkällä aikavälillä merkittäviä summia kiinteistöverotuloja. Monien muiden kuntien tapaan myös Kouvola on aloittamassa projektin, jossa on tarkoitus päivittää sekä täydentää rakennusten ja kiinteistöjen tiedot ajan tasalle eri rekisterien välillä.

Tiedot rekistereissä ovat puutteellisia esimerkiksi siksi, koska Kouvolaan liitettyjen kuntien rakennusmääräykset ovat poikenneet ennen uuden Kouvolan muodostumista toisistaan huomattavasti ja vanhempien rakennusten tiedot ovat useassa tapauksessa virheellisiä. Lisäksi kunnan rekisterin tiedot poikkeavat Väestörekisterikeskuksen ja Verohallinnon rekistereistä. Esimerkiksi Verohallinnolla yksi rakennus voi olla merkitty useana rakennuksena rekisteriin, mikä johtuu siitä, että Verohallinnon rekisterissä jokainen laajennus on merkitty rekisteriin uutena rakennuksena.

Projektin tavoitteena on, että jokainen kaupungin alueella sijaitseva yli 5 m2:n kokoinen rakennus saataisiin vietyä rekistereihin ja asukkailta toivotaan yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Rakennustietoja tarkastetaan ja täydennetään rakennusten ja kiinteistöjen omistajille lähetettävän kyselyn avulla sekä tarvittaessa maastokäynnein. Mahdollisista maastokäynneistä tiedotetaan tarkemmin kyselyn yhteydessä. Kyselylomakkeeseen on myös suunniteltu liitettäväksi kysely jätehuollon järjestämisestä kiinteistöllä, jolloin vastauksia voidaan käyttää myöhemmin hyödyksi jätehuollon parantamisessa koko kaupungin alueella. Kiinteistötietojen eli maapohjatietojen tarkistus tehdään sen sijaan puhtaasti toimistotyönä projektityöryhmän toimesta vertailemalla Verohallinnon rekisteritietoja kaupungin ajan tasalla oleviin paikkatietoaineistoihin.

Projektista hyötyvät monet tahot. Rekisteritietojen päivittäminen lisää kaupungin kiinteistöverotuloja ja parantaa myös rakennusten ja kiinteistön omistajien tasapuolista kohtelua. Lisääntyvillä verotuloilla pystytään myös välttämään kiinteistöveroprosenttien nostoa seuraavien vuosien aikana. Ajan tasalla olevat rekisterit varmistavat myös, että rakennusten ja kiinteistöjen omistajat eivät enää maksa liikaa tai liian vähän kiinteistöveroa.

Rekisteritietojen päivittämisen yhteydessä saadaan Väestörekisterikeskuksen, Verohallinnon ja kunnan rekisterit ajan tasalle, joiden tietoja käytetään myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi tilastotuotantoon. Lisäksi kun rekisteristä puuttuvat rakennukset saadaan päivitettyä kantakartalle, palvelee se kaavoitusta ja muuta kuntasuunnittelua. On laskettu, että projektin kustannukset saadaan katettua kokonaisuudessaan projektin tuotoilla jo hankkeen aikana.

Projekti kestää arviolta 4-5 vuotta ja se etenee alueittain. On siis mahdollista, että jonkin kiinteistön rakennustietoja päästään tarkistamaan vasta muutamien vuosien päästä. Projektin etenemistä voi seurata tältä sivulta.Olli Järvinen
Projektipäällikkö
020 615 9012
olli.jarvinenkouvola.fi

Lomakkeet

Kiinteistotietojen ilmoituslomake (word) [docx, 173 KB] Kiinteistotietojen ilmoituslomake [pdf, 138 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme