+
-+ Tulosta

Kiinteistöinsinöörin palvelut

Kiinteistöinsinöörin palveluihin kuuluvat tonttien lohkomiset ja rekisteröinnit asemakaava-alueella, tonttijakojen laatimiset sekä todistusten ja otteiden antaminen (mm. kiinteistörekisteri- ja lainhuuto-otteet sekä rasitustodistukset).

Haja-asutusalueen maanmittaustoimituksista vastaa Maanmittauslaitos.

Kiinteistörekisterin pitäjänä toimii kiinteistöinsinööri Pekka Kujala. Tonttien lohkomisista sekä tonttijakojen laatimisista vastaavat toimitusinsinöörit. Todistuksia ja otteita antavat kiinteistörekisterinhoitajat.
- Tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin pitäjän päätöksistä perittävätmaksut [pdf, 69 KB]- Tonttijaon laatimisesta perittävät maksut [pdf, 22 KB]


Yhteystiedot

Postiosoite:
PL 32,45701 Kuusankoski
Faksi 02061 53439

Käyntiosoite:
Tekniikka ja ympäristötalo
Valtakatu 33,
45700 Kuusankoski

Kiinteistöinsinöörin palvelujen yhteystiedot