+
-+ Tulosta

Tontit ja maaomaisuus

Kaupungin tonttien luovutuksesta, maa-alueiden vuokrauksesta, maanhankinnasta ja erilaisista kaupungin maaomaisuutta koskevista sopimuksista sekä kiinteistöinsinöörin palveluista huolehtii teknisen toimen tonttipalvelut.

Kaupungilla on luovutettavana kunnallistekniikan piirissä olevia pientalotontteja yhteensä noin 330 kpl, tonttien luovutuksesta vastaa tonttiasiamies. Kaupungin yritys-, rivitalo- ja kerrostalotontteja voi tiedustella tonttipäälliköltä, kiinteistöinsinööriltä tai maankäyttöinsinööriltä.

Kaupungin maa-alueiden sopimus- ja käyttöoikeusasioista asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla hoitaa metsätalousinsinööri ja asemakaava-alueella yhdyskuntatekniikka.

Kaikkiaan kaupunki omistaa maata n. 7620 hehtaaria josta metsää on noin 3400 hehtaaria sekä peltoalueita noin 680 hehtaaria.

Kaupungin maanhankintaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä tonttipäällikköön, kiinteistöinsinööriin tai maankäyttöinsinööriin.

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu:

Tekniikka- ja ympäristötalo
020 615 11
Valtakatu 33
45701
Kuusankoski
PL 32

Faksi 02061 53439

Yhteystiedot