+
-+ Tulosta

Rakennusjärjestys

Kouvolan uusi rakennusjärjestys on kaupunginvaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 30.08.2010 § 67. Rakennusjärjestys on tullut lainvoimaiseksi 11.10.2010.

Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista Kouvolan kaupungissa suunnitelmal-lisen ja sopivan rakentamisen edistämiseksi ja kulttuuri- ja luonnonarvojen huo-mioimiseksi sekä hyvän, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön toteutumiseksi ja säilyttämiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maankäyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Kouvolan kaupungissa on noudatettava edellä mainitun rakennusjärjestyksen määräyksiä, mikäli oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asema-kaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom).

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
45701 Kuusankoski

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Liitetiedostot

Kouvolan rakennusjärjestys 2010 [pdf, 629 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme