+
-+ Tulosta

Lupamenettely Kouvolassa

Rakennuslupaa / toimenpidelupaa haetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, joka kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. keskiviikkona. Rakennus- ja ympäristö-lautakunta on delegoinut osan rakennuslupa- ja toimenpidelupapäätösten teosta viranhaltijoille.

Rakennusvalvontajohtaja, rakennustarkastajat ja lupa-arkkitehdit tekevät päätöksiä pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. keskiviikkona.

Hakemukset liitteineen (hakemusasiakirjat täydellisinä) tulee jättää rakennus-valvontatoimistoon viimeistään kolme viikkoa ennen sitä päätöspäivää, mihin käsittelyyn hakemukset halutaan.

Rak.hankkeen vireilletulo ja kuuleminen MRL 133 §, MRA 65 §:

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on annettava rakennuslupahakemuksesta tieto naapureille ja varattava heille vähintään 7 vuorokautta huomautuksen laatimiseen. Tämän lisäksi hallintolaki edellyttää, että huomautuksen toimittamiseen rakennusvalvonta-viranomaiselle tulee varata vähintään 7 vuorokautta aikaa. Toimistotyöt huomioiden rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaan naapureiden kuulemiseen on varattava aikaa vähintään kolme (3) viikkoa.

Siltä osin kuin hakija on liittänyt hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen (naapurien kirjallinen selvitys kuulemisesta allekirjoituksin), ei edellä säädetty viranomaisen toimittama kuuleminen ole tarpeen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on samanaikaisesti tiedotettava asian vireilläolosta sopivalla tavalla myös rakennuspaikalla, esim. vapaamuotoinen kyltti tai juliste.

Suunnittelun aloituskokous (luonnosten esittely)

Rakennuslupaprosessin luonteva eteneminen edellyttää rakennushankkeen luonnosten esittelemistä rakennusvalvonnassa riittävän ajoissa ennen lupahakemuksen jättämistä.

Luonnosten esittelyneuvottelussa tulee olla mukana vähintään rakennushankkeen pääsuunnittelija. Neuvotteluun voivat osallistua myös hankkeen arkkitehtisuunnittelija ja tekniset suunnitelijat.

Tässä suunnittelun aloituskokouksessa selvitetään lupaprosessi ja lupahakemukseen liittyvät asiat. Lisäksi neuvottelussa rakennusvalvonta esittelee rakennushankkeen oleelliset lähtötiedot kaavoituksen osalta siten, että hankkeen suunnittelu ohjautuu kaavan vaatimusten mukaiseksi.

Kouvolan kaupungin luovuttamien tonttien vuokra/myyntisopimuksen edellytys on luonnosten hyväksyttäminen rakennusvalvonnassa. Rakennusvalvonta hyväksyy kirjallisesti esitetyt luonnokset.

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
45701 Kuusankoski

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Liitetiedostot

Rakennuslupaan tarvittavat asiakirjat [pdf, 64 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme