+
-+ Tulosta

Energiaselvitys ja energiatodistus rakennusluvan yhteydessä

1.7.2012 on astunut voimaan uusi Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D3, rakennusten energiatehokkuus. Sillä kumotaan ympäristöministeriön 22 päivänä joulukuuta 2008 antama asetus rakennusten lämmöneristyksestä ja ympäristö-ministeriön 22 päivänä joulukuuta 2008 antama asetus rakennusten energiatehokkuudesta. Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen lupahakemukseen voidaan soveltaa aikaisempia määräyksiä ja ohjeita.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D3 (2012), Rakennusten energiatehokkuus sisältää rakennusten energiatehokkuusvaatimukset, energialaskennan lähtötiedot, energialaskennan laskentasäännöt ja määräystenmukaisuuden osoittamisen sekä ne rakennukset, joita määräykset eivät koske. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D5(2012), sisältää laskentaohjeet, rakennusten energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaa varten. Määräyksen D3(2012) 5.1.1 mukaan rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys.

Energiaselvitys

Rakennusta suunniteltaessa ja rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä RakMK D3 kohdan 5.1.1 mukaan laadittu energiaselvitys. Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan tai energiaselvityksen laatijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat tarkastelut:

 • rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku) kohdan 2.1 mukaan;
 • energialaskennan lähtötiedot ja tulokset kohdan 5.3 mukaan;
 • kesäaikainen huonelämpötila kohdan 2.2 mukaan ja tarvittaessa jäähdytysteho;
 • rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus kohdan 2.4 mukaan;
 • rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa; sekä
 • rakennuksen energiatodistus. (Laatijalta vaaditaan pätevyys, jonka tulee käydä ilmi ARA.n ylläpitämästä rekisteristä ()

Energiatodistuslain 50/2013 (Finlex) 30 §:n mukaan vanhoja vihreätaustaisia energiatodistuksia eli aiemman energiatodistuslain 487/2007 (Finlex) mukaisia todistuksia voidaan tehdä rakennuksen käyttöönottoon saakka, silloin kun rakennuslupahakemus on tullut vireille ennen uuden lain voimaantuloa eli ennen ajankohtaa 1.6.2013.

HUOM! Mikäli energiaselvityksessä ja energiatodistuksessa on rakennuksen tiiveydestä kertovan ilmanvuotoluvun arvona käytetty pienempää arvoa kuin 4, on energiaselvitykseen liitettävä todistus siitä mihin arvo perustuu. (Esimerkiksi tiiveysmittauspöytäkirja.)

Energiatodistuslomakkeet sekä ajan tasalla olevat ohjeet ja oppaat energiatodistuksen laatimiseksi löytyvät Ympäristöministeriön nettisivuilta:

Seuraavat käyttökelpoiset oppaat löytyvät tarvittaessa ympäristöministeriön Internet-sivuilta (suluissa julkaisuvuosi).

 • Ilmastoinnin LTO:n vuosihyötysuhteen määrittäminen: Ympäristöministeriön moniste 122
 • Epäsäännölliset kylmäsillat: Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas (2011)
 • Tasauslaskentaopas 2012. Rakennuksen lämpöhäviöiden määräystenmukaisuuden osoittaminen (2012)
 • Jäähdytysjärjestelmien energianlaskentaopas (2011)
 • Lämpöpumppujen energialaskentaopas (2012)
 • Lämmitysjärjestelmien laskentaopas (2012)
 • Aurinkolämmön laskentaopas (2012)
 • Energiatodistus: Energiatodistusopas (2013)

Voit kysyä puolueettomalta energianeuvojalta vinkkejä energiansäästöön!

Energianeuvoja Kymenlaaksossa
Tommi Tuomi
020 615 7449
tommi.tuomi(at)kouvola.fi

Hyödyllisiä linkkejä
www.energiatehokaskoti.fi
www.hometalkoot.fi
www.eneuvonta.fi
http://energiatodistus.motiva.fi/

Yhteystiedot


Energianeuvoja Kymenlaaksossa
Tommi Tuomi
020 615 7449
tommi.tuomi(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme