+
-+ Tulosta

Viheralueohjelma tulee ohjaamaan kaupungin viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa tulevien vuosien aikana.

Mikä on Viheralueohjelma?

Viheralueohjelma on 10-vuotinen kehityssuunnitelma, joka ohjaa kaupungin omistamien viheralueiden suunnittelua, hoitoa ja rakentamista.

Ohjelma laaditaan yhteistyössä viheralueiden käyttäjien, viheralueita ylläpitävien ja viheralueita hallinnoivien tahojen kanssa.

Ohjelman laadinta sisältyy teknisen ja ympäristötoimialan strategiseen suunnitteluun. Vetovastuu viheralueohjelman tekemisellä on yhdyskuntatekniikan palvelualueella.

Mitkä ovat ohjelman tavoitteet?

Viheralueohjelmaa varten kerätään tietoa erilaisilta viheralueiden käyttäjiltä, jolloin viheralueiden ylläpitoa ja käyttöä voidaan suunnitella paremmin eri käyttäjäryhmien tarpeita vastaaviksi.

Viheralueohjeiden laadinta eri osapuolten kanssa selkeyttää ja tehostaa viheralueista vastuussa olevien tahojen yhteistyötä ja selkeyttää työnjakoa.
Tavoitteena on, että viheralueohjelma olisi valmis vuonna 2013.

Kuinka suurelle alueelle viheralueohjelmaa tehdään?

Viheralueohjelma laaditaan Kouvolan kaupungin omistamille viheralueille. Ohjelma koskee lähinnä yleiskaavan ja asemakaavan V- ja M- alkuisija kaavamerkintöjä. Merkintöjen vaikutuspiiriin kuuluvat mm. puistot, taajamametsät ja leikkialueet.
Ohjelma ottaa kantaa myös muihin kaupungin omistamiin viheralueisiin kuten liikenneviheralueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja kaupungin omistamien kiinteistöjen viheralueisiin.

Kouvolan kaupungin asemakaavamerkinnät löytyvät mm. Internet –osoitteesta:http://kartta.kouvola.fi/web/ välilehdeltä "Asemakaava".

Rajoitukset

Kaupungin viheralueohjelmassa ei oteta kantaa talousmetsien ja peltojen hoitoon ja hallintaan eikä muiden kuin kaupungin omistamien julkisten rakennusten piha-alueisiin. Myös liikuntapaikkojen kehityssuunnitelmat ja hoito jätetään ohjelman ulkopuolelle.

Viheralueohjelman laatimisesta vastaa Kouvolan yhdyskuntatekniset palvelut.

Viheralueohjelmaa koskeviin kysymyksiin vastaa

Viherpäällikkö Jouni Dahlman, puh. 020 615 8569.

Yhteystiedot

Tekniikka- ja ympäristötalo
020 615 11
Valtakatu 33
PL 32
45701
Kuusankoski
Jouni Dahlman
Viherpäällikkö
020 615 8569
jouni.dahlmankouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme