+
-+ Tulosta

Kouvolan kaupunki hoitaa puistoja, katuviheralueita, kiinteistövihreää sekä leikki- ja lähiliikunta-alueita.

Asemakaavan mukaisia hoidettavia puistoja on 219 hehtaaria ja katuvihreää 111 hehtaaria.

Puistot
Puistojen hoidossa on käytetty hoitoluokitusta, joka perustuu Viherympäristöliiton ja Kaupunginpuutarhurien Seuran tekemään luokitukseen. Kouvolan viheralueiden hoitoluokitus on parhaillaan päivityksen alla. Hoidettuja puistoja on Kouvolassa noin 219 hehtaaria.

Katuviheralat
Kaavan mukaisella katualueella olevat viheralueet ovat katuvihreää, jota on 111 hehtaaria.

Kiinteistövihreä
Kaupungin julkisten rakennusten tontilla olevat viheralueet ovat kiinteistövihreää, jota on 75 hehtaaria.

Yhteystiedot

Puistojen ja viheralueiden hoito

Minna Vanhala
Puistomestari
020 615 7119
minna.vanhalakouvola.fi
Sari Alastalo
Puistotyönjohtaja
020 615 6206
sari.alastalokouvola.fi

Ritva Elgbacka
Puistotyönjohtaja
020 615 6267
ritva.elgbackakouvola.fi

Hanna Hämäläinen
Puistotyönjohtaja
020 615 6279
hanna.hamalainenkouvola.fi

Tuija Rosqvist
Puistotyönjohtaja
020 615 8502
tuija.rosqvistkouvola.fi
Jouni Dahlman
Viherpäällikkö
020 615 8569
jouni.dahlmankouvola.fi