+
-+ Tulosta

Kuusankosken Rantapuisto

Rantapuisto on vehreä viheralue Kymijoen rannalla ja portti Kuusankosken keskustaan. Suunnittelualueen itäpäässä on kattava puistokäytäväverkosto, jolla liikkuu paljon ulkoilijoita ja koiranulkoiluttajia, mutta muuten alue on vielä hiomaton timantti.

Yleissuunnitelma luo rungon suunnittelulle

Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikka sekä Kaupunkisuunnittelu ovat teettäneet Kuusankosken rantapuistoon yleissuunnitelman, jossa tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja Kuusankosken keskustassa sijaitsevan noin 10 hehtaarin laajuisen puistoalueen kehittämiseksi toiminnalliseksi ja jokea monipuolisesti hyödyntäväksi kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi. Yleissuunnitelma oli teknisen lautakunnan käsiteltävänä 28.8.2018. joka hyväksyi sen jatkosuunnittelun tueksi.

Ideakilpailu taustalla

Yleissuunnitelma on jatkoa vuonna 2017 pidetylle maisema-arkkitehtikilpailulle. Se on laadittu kilpailun voittaneen "Kuusaa virtaa" työn pohjalta. Työ tukeutui vahvasti virtaavan veden voimaan, alueen historiaan ja ympäröivään kaupunkiin ja esitteli rantapuistoa halkovan vanhan voimalinjan betonipylväineen puistolle omaleimaisena voima-akselina. Toimintojen pääpaino on lähellä Kuusankosken keskustaa, jossa puisto on suunnitelman mukaan rakennetumpi ja hoidetumpi. Muualla puisto on luonnonmukaisempi; maisemapeltoa ja niittyä. Rantanäkymien pitämiseksi avoimena on suunnitelmassa ehdotettu vaihtoehtoiseksi hoitomuodoksi lampaiden laiduntamista.

Yksi keskeisemmistä muutoksista alueella on Kuusaantien läntisen sillan osoittaminen kevyelle liikenteelle. Suunnitelman mukaan sillasta tehdään toiminnallinen virkistäytymisen ja liikunnan alue. Moottoriliikenne kulkisi tällöin kaksisuuntaisesti itäisempää siltaa pitkin. Liikenteen sujuvuuden vuoksi suunnittelualueen eteläosaan, Kuusaantien, Niskalantien ja Kyminkadun risteyksen tilalle rakennetaan kiertoliittymä.

Hankkeen yleissuunnitelmatasoinen kustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa (alv 0 %), josta puiston rakentamisen osuus on 4,5 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja Kuusaantien liikennejärjestelyiden 1 miljoonaa euroa (alv 0 %). Kustannusarviot sisältävät suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset. Ne tarkentuvat suunnittelun edetessä toteutussuunnitteluvaiheeseen.

Betonipylväät osa Rantapuiston suunnitelmaa

Rantapuiston kehittämiseen ja yleissuunnitelman toteuttamiskokonaisuuteen liittyvät myös vuosia keskustelua herättäneet suurjännite- eli betonipylväät. Suunnitelmassa pylväät ovat oleellinen osa voima-akseliksi nimitettyä avointa, puiston läpi kulkevaa linjaa.

Lautakunta on vuonna 2016 esittänyt Kuusaantietä lähimpänä olevien pylväiden numero 7 ja 8 säilyttämistä ja kunnostamista. Pallokentän ja Sommelon välissä olevalle pylväälle numero 8 on teetetty vuonna 2018 uusi korjaussuunnitelma ja kustannusarvio, jonka tekninen lautakunta on saanut tiedoksi.

Toteutus vaiheittain

Vaiheittain etenevä puisto rakentuu arviolta neljässä vuodessa. Suunnittelun seuraava vaihe, toteutussuunnittelu, käynnistyy alkusyksystä 2018.

Suunnitelmien valmistuttua ne asetetaan julkisesti nähtäville ja edelleen Teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Seuraavaan suunnitteluvaiheeseen sisältyy myös asemakaavaan laadintaa ja tarkistamista tarpeellisilta kohdilta.

Rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain vuosien 2019-2022 välisenä aikana määrärahojen sallimissa puitteissa.

Tapani Vuorentausta
Suunnittelupäällikkö
020 615 7096
tapani.vuorentaustakouvola.fi
Kaisa Niilo-Rämä
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7404
kaisa.niilo-ramakouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme