+
-+ Tulosta

Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu

Suunnittelukilpailu

Kouvolan kaupunki järjesti kilpailun Keskuspuiston leikkialueen suunnittelemiseksi 2.11.2015-31.3.2016. Kutsukilpailuun pyydettiin ehdotukset Aalto yliopiston maisema-arkkitehtuurin osastolta sekä Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön koulutusohjelmasta. Ehdotuksia saatiin oppilaitoksilta yhteensä kahdeksan.

Kilpailun tavoitteena oli löytää ideoita kaupunkilaisten yhteisen oleskelualueen kehittämiseksi ja siten koko ydinkeskustan elävöittämiseksi. Kilpailussa etsittiin uusia ideoita erityisesti lapsiperheiden tarpeisiin mutta kaikki käyttäjäryhmät huomioiden. Yhtenä tavoitteena oli alueen kehittäminen kaupunkilaisten ympärivuotiseksi kohtaamispaikaksi.

Palkintolautakuntaan kuuluivat: Kouvolan keskusta-asiantuntija Kai Rauhamäki, hortonomi Pekka Markkula, Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Janne Wall, sekä Kouvolan kaupungin edustajina viherpäällikkö Jouni Dahlman, vihersuunnittelija Anniina Tarhonen ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä.

Yleisöarviointi

Yleisö sai osallistua töiden arviointiin verkkokyselyn kautta sekä lomakkeella pääkirjastossa järjestetyn töiden näyttelyn ohessa. Vastauksia saatiin yhteensä 47, joista lähes kaikkiin liittyi myös runsas ja perusteellinen perustelu. Töitä oli selvästi tarkasteltu huolella ja poimittu parhaita ideoita ja elementtejä myös muista töistä voittajatyön täydentämiseksi.

Tapahtumatoiveissa vastaajilla olivat puistossa järjestettävät konsertit, esitykset ja pelipäivät lapsille ja perheille sekä muut tapahtumat kuten kirpputorit ja ravintolapäivät, jossa eri-ikäiset ihmiset kohtaavat. Tapahtumaideat on välitetty eteenpäin keskustassa toimiville ja sitä kehittäville aktiivisille järjestöille sekä muille toimijoille.

Liekkipolku vie leikkiin!

Keskuspuiston leikkialueen ideakilpailun voitti Mika Varpion työ nimeltä "Liekkipolku" [pdf, 10 MB]. Toinen palkinto jaettiin Saara Oilingin työlle "Kaaren kautta leikkiin" [pdf, 1 MB] ja kolmas Stefan Eklöfin työlle "Frolic" [pdf, 4 MB]. Palkitut ovat Aalto Yliopiston maisema-arkkitehtuurin opiskelijoita.

Palkintolautakunnan mielestä palkittuja töitä yhdisti hyvä nykytilanteen analyyttinen arviointi ja yksi suunnittelualueen läpi kulkeva johtoajatus, joka voittajatyössä oli kulkureittejä reunustavat "liekkipenkit". Lisäksi palkituissa töissä oli huomioitu kaikki käyttäjäryhmät monipuolisesti. Myös yleisöarvioinnissa voittajaksi nousi "Liekkipolku".

"Harvoin palkintolautakunnan ja yleisön suosio osuu samalle työlle. Näin kävi kuitenkin Kouvolassa", toteaa viherpäällikkö Jouni Dahlman. "Saimme hyviä ideoita palkintotöistä Keskuspuiston leikkialueen jatkosuunnitteluun. Kiitettävää oli myös yleisön innokas osallistuminen kilpailutöiden arviointiin ja uusien ideoiden antaminen leikkialueen ja koko puiston kehittämiseksi. Kaikki kilpailuun osallistuneet työt olivat idearikkaita ja siten kilpailu saavutti selvästi tavoitteensa."

Kilpailun voittajat: Stefan Eklöf (3. palkinto, ”Frolic”), Mika Varpio (1. palkinto, ”Liekkipolku”) ja Saara Oilinki (2. palkinto, ”Kaaren kautta leikkiin”) Kilpailun voittajat: Stefan Eklöf (3. palkinto, ”Frolic”), Mika Varpio (1. palkinto, ”Liekkipolku”) ja Saara Oilinki (2. palkinto, ”Kaaren kautta leikkiin”)


Suunnittelun eteneminen

Voittajatyön pohjalta tehtävä jatkosuunnittelu pyritään käynnistämään jo kuluvan kesän aikana. Jatkosuunnittelussa hyödynnetään kaikkien palkittujen töiden sisältöä sekä yleisöarvioinnista saatuja kommentteja. Rakentamaan päästään toivon mukaan jo syksyllä.

Kilpailutöiden esittely

Kilpailutyöt on esitelty aakkosjärjestyksessä

Aarre
Frolic
Juna
Kaaren kautta leikkiin
Keskuspuiston kaari
Kurukurvi
Liekkipolku
Piiri

Yhteystiedot

Jouni Dahlman
Viherpäällikkö
020 615 8569
jouni.dahlmankouvola.fi
Kilpailukutsu [pdf, 1 MB] Ajantasa-asemakaava [pdf, 468 KB] Kuvia paikan päältä [pdf, 107 MB]