+
-+ Tulosta

Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti. Töitä tehdään eri puolilla kaupunkia niin, että kaupunkiympäristön ja asukkaiden tarpeet otetaan huomioon.

Vuosina 2017-2019 hoidettavana ovat seuraavat kohteet:

 • 1. Voikkaa
  Voikkaan keskustassa ja koulun ympäristössä tehdään nuoren metsän hoitoa.
 • 2. Kuusankoski, Ruotsula
  Kytöahon ja Puhjonmäen ympäristöt - työt jatkuu 2018.
  Harvennetaan puustoa asutuksen välisiltä viherkaistoilta, joista poistetaan kiinteistöjä varjostavia vanhoja kuusia. Asukkaat ovat toivoneet alueen puuston hoitoa.
 • 3. Koria, Pioneeripuisto, 18 ha - Työt jatkuvat taimikonhoitotöillä ja alueen rakentamisella. Pioneeripuistossa metsänhoitosuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 8.12.2015 § 243.
 • 4. Valkealan Niinistö
  Poistetaan asukkaiden pyynnöstä vanhoja ja vaarallisia puita asutuksen välisiltä kapeilta viherkaistoilta. Hoitotöissä poistetaan pääosin kuusia sekä harvennetaan nuorta metsää.
 • 5. Valkealan Saarenmaa
  Harvennetaan alue, joka rajoittuu Hirsimäen alueelta, Hyötypaperin takaa Lokinmäkeen, Paaskosken majalle. Hoitohakkuussa harvennetaan metsää mm. pururadan ympäristöä entisen Leishin sairaalan takana, Paaskosken majalta Valkealaan menevän reitin varrelta sekä rakentamattomat tontit Yhdyskujan jatkeelta. Yleiskaava-alueella huomioidaan alueen tuleva ulkoilukäyttö ja suopainanteita ja kallioita jätetään hakkuiden ulkopuolelle. Suunnitelman on laatinut Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso. Aloitus 2017-
 • 6. Elimäki, Korian Hurjanhaka ja Sopenpelto
  Poistetaan asukkaiden pyynnöstä vanhoja ja vaarallisia puita sekä harvennetaan puustoaa antaen kasvutilaa nuorelle puustolle. Myrskytuhokuviolla pyritään luontaiseen uudistamiseen.
 • 7. Anjalankoski; Anjala
  Poistetaan isoja kuusia Jaakontien ja Elimäentien välistä asukkaiden pyynnöstä.

Näiden kohteiden lisäksi kaupunki toteuttaa useita vähäisiä, pienialaisia kohteita eri puolilla kaupunkia.


Taajamametsien maisematyölupa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 14.4.2015