+
-+ Tulosta

Ympäristöystävällinen ja moni-ilmeinen Kouvola tarjoaa kuntalaisilleen monipuolisia metsä- ja viheralueita. Kouvolan luonnonympäristö käsittää metsiä, peltoja ja monipuolisesti erilaisia luontokohteita. Viheralueet ovat maisemallisesti arvokkaita ja ne toimivat ulkoilu- ja virkistysalueina sekä suodattavat mm. melua ja pölyä. Ne tekevät kaupunki- ja katualueista viihtyisämpiä ja parantavat oikein sijoitettuina myös liikenneturvallisuutta.

Kouvolan kaupungin omistamille maille on perustettu suojelualueita sekä luonto- ja kulttuuripolkuja. Kouvolassa on myös erilaisia suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Kaupungin omistamien kohteiden lisäksi Kouvolassa on useita yksityisessä omistuksessa olevia edustavia luonnonsuojelualueita sekä luonnonmuistomerkkejä.