+
-+ Tulosta

Kaupunkiympäristö ja luonto

Kouvolan pinta-alaan mahtuu rakennettua maata, peltoalueita, vesistöjä ja metsiä.

Kaupunkiympäristön viheralueita ovat mm. rakennetut puistot, taajamametsät sekä muut luontoalueet. Kaupunki hoitaa myös matonpesupaikkoja sekä koira-aitauksia.

Rakennetuista viheralueista vastaa yhdyskuntatekniikka.

Viher- ja virkistysalueita koskevat aloitteet tulee antaa kirjallisesti. Palautteet alueiden kunnossapidosta ja hoidosta voi antaa palautekanavan kautta.