+
-+ Tulosta

Rakennuslupaa haettaessa tarvitaan rakennuslupakartta.

Rakennuslupaa haettaessa rakennusvalvonnasta tarvitaan rakennuslupakartta, joka on rakennuslupamenettelyn tarpeisiin räätälöity tonttikartta. Kartta sisältää tarkistetun pohjakartan rakennuksineen, pinta-alatiedot, rajamitat, sekä kiinteistö- ja osoitetiedot. Rakennuslupakartta tehdään pääsääntöisesti mittakaavaan 1:500.

Kartan voi tilata maankäytön asiakaspalvelusta hintaan 30€.

Yhteystiedot

Karttatilaukset, asiakaspalvelu

Eeva Mikkolainen
Toimistosihteeri
020 615 4040

maankaytto(at)kouvola.fi