+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolan RRT-alueen 1. vaiheen asemakaavoitustyö etenee

25.10.2017

Kesäkuussa nähtävillä ollut rautatie- ja maantieliikenneterminaalin yleissuunnitelmatasoinen aineisto tarkentuu Kouvolan RRT-alueen ensimmäisen vaiheen asemakaavaluonnoksella.

Kouvolan kaupunkisuunnittelu valmistelee asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Tykkimäessä sijaitsevalle Kullasvaaran logistiikka-alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 120 hehtaaria ja se käsittää osan jo toteutuneesta logistiikka-alueesta, sekä sen ja Kouvola-Pietari pääradan välisen alueen. Suunnittelualue rajautuu lännessä Kullasvaarantiehen ja idässä Paunolantiehen.

Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta ja se sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa esitettyihin kaavoituksen työohjelmakohteisiin. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kullasvaaran nykyisen logistiikka-alueen kehittäminen ja laajentaminen Kouvolan RRT (Rail Road Terminal)-suunnitelman ensimmäisen vaiheen mukaisesti.

Marraskuussa nähtäville tulevassa kaavaluonnoksessa esitetään alueen yleissuunnitelmaan liittyvistä liikenneväylien muutoksista johtuvia tarkennuksia olemassa olevien Kullasvaaran teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden rajauksiin. Koko Kouvolan RRT-alueen keskeisin osa, tavaraliikenneterminaalialue sijoittuu Kouvola – Pietari-radan ja olemassa olevan rakennetun alueen väliin. Uusi alue tulee liittymään suoraan alueella oleviin rautatie- ja katualueisiin. Asemakaavassa huomioidaan selvityksissä esille tuodut luontokohteet sekä uhanalaisten eläinlajien elinalueet erityisillä suoja-alueilla. Kaavaratkaisussa varataan myös tilaa muualta Kullasvaaran alueelta tuleville hulevesille. Asianmukaisten toimenpiteiden avulla on mahdollista turvata alueen pohjavesiolosuhteet ja hallita rautatien eteläpuolisen alueen ojaverkostoon kulkeutuvien hulevesien määrää.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä marraskuussa ja tulevan talven aikana kaava-aineistoa tarkennetaan sekä kaavasta että marraskuussa käsittelyyn tulevan Kouvolan RRT-alueen yleissuunnitelmasta annettujen lausuntojen ja palautteen mukaisesti. Asemakaavassa esitetyn maankäyttöratkaisun perusteella on mahdollista aloittaa alueen alustava toteutussuunnittelu tarkempien rakentamiskustannusten ja -aikataulun selvittämiseksi. Kouvolan RRT-alue on tarkoitus toteuttaa vaiheittain, jolloin se vaatii tavanomaista kerralla rakentamista enemmän eri suunnitelmien yhteensovittamista ja monialaista yhteistyötä.

Lisätietoja:

www.kouvola.fi/kullasvaara ja www.kouvola.fi/rrt

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme