+
-+ Tulosta

Vanhojen asuinalueiden asemakaavojen päivitykset alkavat Sarkolassa Runkotien ympäristössä

9.3.2018
Runkotien lähiympäristö Sarkolassa on yksi lukuisista Kouvolan asuinalueista, jotka on asemakaavoitettu 1940-60–luvuilla ja siksi niiden kaavamääräykset eivät vastaa enää nykypäivän suunnittelukäsitystä. Vanhentuneessa kaavassa tiukasti rajatut tonttien rakennusalat ovat vaikeuttaneet lisärakentamista ja alueilla on paikoin jouduttu tekemään kaavamääräysten suhteen tulkintoja tonttikohtaisten rakennusoikeuksen määrittämiseksi.

Kullasvaaran logistiikka-alueen maankäytöllinen ratkaisu on valmistunut

22.2.2018
Kullasvaaran alueen yleissuunnitelma ja sitä tarkentava asemakaavaehdotus ovat teknisen lautakunnan hyväksyttävänä keskiviikkona 28.2.2018. Käsiteltävänä olevassa yleissuunnitelmassa esitetään Kullasvaaran maankäytöllinen ratkaisu eli iso kuva siitä, miten alueen katuverkko ja korttelirakenne on suunniteltu rakentuvan, miten hulevedet hoidetaan sekä miten parhaiten huomioidaan alueen luontoarvot ja pohjavesien suojelunäkökulmat.

Valkealan harjun ulkoilualueesta merkittävä osa kaupungin omistukseen

22.2.2018
Tekninen lautakunta saa ensi keskiviikkona päätettäväkseen kiinteistön ja määräalojen vaihdon, jossa kaupunki saisi haltuunsa merkittävän osan Valkealan harjun ulkoilualueesta. Tämän jälkeen kaupungilla olisi omistuksessaan kaikki merkittävimmät Kouvolan taajama-alueilla sijaitsevat ulkoilualueet.

Eskolanmäen koira-aitausta suunnitellaan Penttilänpellolle

21.2.2018
Kouvolan kaupunki ehdottaa koira-aitauksen siirtämistä Eskolanmäen asuinalueen keskeltä Penttilänpellolle lähelle Haanojan uimahallia ja Eskolanmäen koulua. Nykyinen, peruskunnostustarpeessa oleva aitaus siirtyisi suunnitelman mukaan n. 850 metriä nykyisestä paikasta pohjoiseen. Suunnitelmaan voi tutustua ja siihen voi ottaa kantaa kaupungin verkkosivulla.