+
-+
Kouvola etelästä

Nähtävillä olevat kaavat ja suunnitelmat

Näihin kaavoihin voi vaikuttaa nyt!

Pohjanjaakko (kaava nro 01/026)

Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen