+
-+ Tulosta

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisua tarvitaan, jos rakennat kaavoittamattomalle alueelle Kouvolan keskustan ja lähitaajamien tuntumassa.

Suunnittelutarvealue on rajaus, jonka sisällä olevalla kaavoittamattomalla haja-asutusalueella on odotettavissa suunnittelua edellyttävää maankäyttöä tulevaisuudessa. Alueelle rakentaessa pitää varautua mm. yhdyskuntatekniikan kuten teiden, vesijohdon, viemäriverkoston tai vapaa-alueiden järjestämiseen.

Kouvolassa suunnitteluatarvealueen [pdf, 3 MB] muodostaa keskeinen kaupunkialue Korian Napalta Uttiin ja Oravalasta Marinkylään. Tällä alueella sijaitsevissa kaavoittamattomissa kohteissa tarvitaan suunnittelutarveratkaisua ennen rakennusluvan myöntämistä.

Suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Jos aiot hakea suunnittelutarveratkaisua, toimi seuraavasti:

  1. PEREHDY ENSIN HUOLELLISESTI suunnittelutarveratkaisun ohjeisiin [pdf, 50 KB].
  2. Ota yhteyttä asian valmistelijoihin, jotka toteavat suunnittelutarveratkaisumenettelyn tarpeen ja arvioivat luvan edellytykset. Yhteystiedot löydät tältä sivulta.
  3. Täytä hakemus [pdf, 200 KB] huolellisesti. Puuttellisesti täytettyä lomaketta ei voida käsitellä tai sen käsittely viivästyy.
  4. Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet (lisätietoa ohjeissa)
  5. Varmista valmistelijoilta ennen hakemuksen jättämistä, että hakemus on täytetty oikein ja siinä on tarvittavat liitteet.
  6. Toimita hakemus tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamoon.

Jos haluat suorittaa yhdellä kertaa suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan naapurinkuuleminen, käytä Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan lomaketta Selvitys naapurin kuulemisesta [pdf, 55 KB]. Rastita lomakkeesta kohdat lupahakemuksen johdosta ja poikkeamishakemuksen johdosta.

Hakemusten käsittely ja luvan myöntäminen

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun kaikki asiakirjat ovat kunnossa, suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on n. 4-8 viikkoa riippuen työtilanteesta.
Suunnittelutarveratkaisu on voimassa 2 vuotta ja sinä aikana tulee hakea rakennuslupaa. Hakijan on syytä ottaa huomioon rakennushankkeen suunnittelussa lupakäsittelyn vaatima aika.

Hakemuksen hyväksyy viranhaltijapäätöksellä kaupunginarkkitehti (Teknisen lautakunnan päätös 22.8.2017 § 145). Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse tai pyynnöstä kirjallisesti.

Jos hakemus koskee suojelukohteita, rakennuskieltoalueita tai kaavoittamatonta ranta-aluetta, tekee päätöksen Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Muutoksenhaku päätöksestä

Päätökseen voi hakea muutosta tekemällä viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa, jolloin oikaisuvaatimuksen käsittelee asianosainen lautakunta. Lue lisää ohjeesta.

Päätöksen lainvoimaisuus

Mikäli päätöksestä ei tehdä oikaisuvaatimusta, saa päätös lainvoiman 14 päivän kuluessa. Lainvoimainen päätös on voimassa päätöksessä mainitun ajan.

Päätöksistä ja lausunnoista perittävät maksut

Päätöksistä ja lausunnoista peritään maksu voimassa olevan hinnoittelun [pdf, 21 KB] mukaisesti.

Yhteystiedot

Marko Luukkonen
Yleiskaavapäällikkö
020 615 7169
marko.luukkonenkouvola.fi
Topi Suomalainen
Kaavoitusinsinööri
020 615 8261
topi.suomalainenkouvola.fi

Sivun suora osoite on
www.kouvola.fi/
suunnittelutarveratkaisu

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme