+
-+ Tulosta

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisua tarvitaan, jos rakennat kaavoittamattomalle alueelle Kouvolan keskustan ja lähitaajamien tuntumassa.

Suunnittelutarvealue on rajaus, jonka sisällä olevalla kaavoittamattomalla haja-asutusalueella on odotettavissa suunnittelua edellyttävää maankäyttöä tulevaisuudessa. Alueelle rakentaessa pitää varautua mm. yhdyskuntatekniikan kuten teiden, vesijohdon, viemäriverkoston tai vapaa-alueiden järjestämiseen.

Kouvolassa suunnitteluatarvealueen [pdf, 3 MB] muodostaa keskeinen kaupunkialue Korian Napalta Uttiin ja Oravalasta Marinkylään. Tällä alueella sijaitsevissa kaavoittamattomissa kohteissa tarvitaan suunnittelutarveratkaisua ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos aiot hakea suunnittelutarveratkaisua, toimi seuraavasti:

  • Perehdy tarkasti suunnittelutarveratkaisun ohjeisiin [, ].
  • Ota yhteyttä kaupungin rakennustarkastajaan tai alueen kaavoittajaan, joka toteaa suunnittelutarveratkaisumenettelyn tarpeen ja arvioi luvan edellytykset
  • Täytä hakemus [pdf, 200 KB] huolellisesti. Puuttellisesti täytettyä lomaketta ei käsitellä.
  • Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet (lisätietoa ohjeissa)
  • Toimita hakemus maankäytön asiakaspalveluun ja varmista, että hakemus on täytetty oikein ja tarvittavat liitteet ovat mukana
  • Hanki suunnittelutarveratkaisulle lainvoimaisuus (lisätietoa ohjeissa)

Jos haluat suorittaa yhdellä kertaa suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan naapurinkuuleminen, käytä Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan lomaketta Selvitys naapurin kuulemisesta [pdf, 55 KB]. Rastita lomakkeesta kohdat lupahakemuksen johdosta ja poikkeamishakemuksen johdosta.

Suunnittelutarveratkaisun tekee yleensä viranhaltija mutta jos lupa koskee suojelukohteita, rakennuskieltoalueita tai kaavoittamatonta ranta-aluetta, tekee päätöksen Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Yhteystiedot

Tapani Ryynänen
Rakennusvalvontajohtaja
020 615 8353
tapani.ryynanenkouvola.fi

Topi Suomalainen
Kaavoitusinsinööri
020 615 8261
topi.suomalainenkouvola.fi

Sivun suora osoite on: www.kouvola.fi/

suunnittelutarveratkaisu