+
-+ Tulosta

Rantarakentamista koskeva ohjeistus

Maanomistajalla on oikeus laadituttaa omistamilleen ranta-alueille asemakaava. Tällaista lähinnä loma-asumista varten laadittua asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi.

Ranta-asemakaavaa (entinen rantakaava) tarvitaan, kun halutaan rakentaa vesistöjen rannoille, joille ei ole entuudestaan rakentamista ohjaavaa asema- tai yleiskaavaa.

Ranta-asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma alueen käytön ja rakentamisen järjestämisestä. Ranta-asemakaavan voi laatia kunta mutta toisin kuin muut kaavat, sen voi laatia myös maanomistaja. Ennen ranta-asemakaavan laatimiseen ryhtymistä on kuitenkin aina oltava ensin yhteydessä kunnan kaavoitusyksikköön.

Ranta-asemakaavaa laadittaessa tai sitä muutettaessa sen ohjeena toimii yleiskaava, jos sellainen alueella on. Yleiskaavassa on yleensä ratkaistu kuinka monta rakennuspaikkaa ranta-asemakaavassa voidaan osoittaa ja kuinka paljon pitää jättää rakentamisesta vapaata rantaa. Rantarakentamisen määrä perustuu jokaiselle emätilalle eli kantatilalle tehtyyn mitoituslaskelmaan.

Maanomistajan laatiessa ranta-asemakaava, vastaa kaavoituksen kulku normaalia asemakaavaprosessia. Siihen sisältyy näin ollen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä mahdollisten selvitysten laadinta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen tiedottaminen tiedottaminen ja osallisten kuuleminen. Ranta-asemakaavan laatimiskustannukset maksaa maanomistaja.

Kunnalla on mahdollisuus hyväksyä vain osa yksityisen laatimasta ranta-asemakaavasta tai jättää kaava kokonaan hyväksymättä. Tähän päätökseen on oltava perustelut, jotka voivat liittyä kunnan omiin maankäytöllisiin tavoitteisiin tai lainmukaisuuteen. Hallinto-oikeus ja viime kädessä korkein hallinto-oikeus päättävät, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista.

Hyvin suunniteltu ranta-asemakaava johtaa sekä maanomistajan että ympäristön kannalta parempaan lopputulokseen kuin yksittäiset poikkeamispäätökset.

Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Rantarakentamiselle tarvitaan poikkeamispäätös, kun:

  • alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa
  • rakentaminen on alueella olevan kaavan vastainen
  • lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on vastoin kaavaa
  • rakentaminen on muutoin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tai -asetuksen (MRA), kunnan rakennusjärjestyksen tai rakentamismääräyskokoelman määräyksen vastainen.

Poikkeamislupahakemus tehdään kunnalle. Hakemuslomake, ohje poikkeamislupamenettelyyn sekä muuta lisätietoa löytyy kohdasta kaavasta poikkeaminen. Katso myös poikkeamismenettely rantarakentamisessa Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.Yhteystiedot

Topi Suomalainen
Kaavoitusinsinööri
020 615 8261
topi.suomalainenkouvola.fi

Sivun suora osoite on: www.kouvola.fi/
rantarakentaminen

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme