+
-+ Tulosta

Yleiskaavoitus on osa kunnan strategista suunnittelua. Sen tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.

Esitystapa

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen, muun suunnittelun ja rakentamisen sekä muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava voidaan laatia suoraan rakennusluvan myöntämisen perustaksi ranta-alueilla ja kyläalueilla, joille ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita.

Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan ajankohtaisista yleiskaavahankkeista.

Mitä yleiskaava sisältää?

Yleiskaava tai sen muutos esitetään kartalla. Yleiskaavakartan merkinnöillä ja -määräyksillä osoitetaan aluevaraukset erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten asumiseen, palveluille, työpaikoille, virkistykseen ja suojeluun sekä kohde- ja viivamerkintöjä palvelu- ja suojelukohteille, kaduille, johdoille ja muille vastaaville. Yleiskaavassa voi olla myös kehittämistavoitteita koskevia merkintöjä ja määräyksiä.

Yleiskaavaa valmisteltaessa kaavasuunnittelija varaa kaava-alueella ja sen vaikutusalueella asuville ja työskenteleville, kiinteistöjen omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleiskaavaan liitettävä lakisääteinen suunnitelma siitä, kuinka kaavoitusmenettely, tiedottaminen, osallistuminen ja arviointi tullaan kyseisessä hankkeessa järjestämään.

Yleiskaavakarttaa täydentää kaavaselostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet ja muu kaavan tausta-aineisto. Yleiskaavaa koskevat laajat sisältövaatimukset, jotka kattavat elinympäristön erilaiset tarpeet. Yleiskaavan laadinta edellyttää riittäviä selvityksiä.

Yleiskaavaprosessi

Kunnan yleiskaavoitus on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, jossa suunnitellaan asumisen, työpaikkojen, liikenteen ja viheralueiden sekä muiden toimintojen sijoittelua ja yleispiirteistä toteutustapaa. Yleiskaavoitus on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Yleiskaava tai sen muutos tulevat vireille tavallisesti kunnan kaavoitusohjelman mukaisesti (kaavoituskatsaus) tai erikseen kuuluttamalla.

Voimassa olevat yleiskaavat

Kouvolan voimassa olevat yleiskaavat löytyvät kaupungin karttapalvelusta.

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelu


Sivun suora osoite on: www.kouvola.fi/yleiskaava

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme