+
-+ Tulosta

Asemakaavoituksen tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri toimintoja varten. Se ohjaa rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaava on lakiin verrattava asiakirja, jota on noudatettava rakennettaessa.

Mitä asemakaava sisältää?

Asemakaava tai sen muutos esitetään kartalla. Asemakaavakartan merkinnöillä ja -määräyksillä osoitetaan mm. alueiden rajat, käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja rakentamistapaa koskevat periaatteet. Asemakaavassa määritellään myös katualueiden leveydet sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja.

Asemakaavakarttaa täydentää kaavaselostus. Yleensä laaditaan myös havainnekuva tai mahdollinen rakentamistapaohje, joka selventää kaavan tarkoitusta.

Asemakaavaa valmisteltaessa kaavasuunnittelija varaa kaava-alueella ja sen vaikutusalueella asuville ja työskenteleville, kiinteistöjen omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä asiasta. Lisäetietoa osallistumismahdollisuuksista ja tavoista löydät kohdasta Miten voin osallistua?

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asemakaavaan liitettävä lakisääteinen suunnitelma siitä, kuinka kaavoitusmenettely, tiedottaminen, osallistuminen ja arviointi tullaan kyseisessä kaavahankkeessa järjestämään.

Asemakaavaprosessi

Asemakaavoitus on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, jossa suunnitellaan asumisen, työpaikkojen, liikenteen ja viheralueiden sekä muiden toimintojen sijoittelua ja toteutustapaa. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Asemakaavoja uudistetaan laatimalla asemakaavamuutoksia.

(Kuva avautuu suuremmaksi klikkaamalla sitä)

Voimassa olevat asemakaavat

Kouvolan voimassa olevat asemakaavat löytyvät kaupungin karttapalvelusta.

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelu

Sivun suora osoite on: www.kouvola.fi/asemakaava

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme