+
-+ Tulosta

Kaavat ovat kartalla esitettäviä, tulevaisuuteen tähtääviä juridisia maankäytön suunnitelmia. Ne perustuvat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) ja siihen liittyvään maankäyttö- ja rakennusasetukseen (MRA) sekä kaupungin omiin tavoitteisiin.

Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin. Yleispiirteisempi kaava ohjaa aina yksityiskohtaisempia kaavoja. Kaavoituksen eteneminen on selostettu tarkemmin kohdassa kaavoituksen kulku ja siihen vaikuttaminen.

Kuva maakuntakaavasta

Maakuntakaavassa esitetään maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen päälinjat ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavassa käsitellään koko maakuntaa ja seutukuntia koskevia vaikutuksia ja tarpeita 10–20 vuoden tarkastelujaksolla. Kaavan laatii ja hyväksyy maakunnan liitto ja sen vahvistaa ympäristöministeriö. Kymenlaaksossa on voimassa neljä eri teemoja painottavaa maakuntakaavaa.


Kuva yleiskaavasta

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä pitkällä aikavälillä. Se ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Yleiskaavoitus on jatkuva prosessi ja sen toteutuminen kestää kaavan laajuudesta ja tarkoituksesta riippuen 3-5 vuodesta jopa 10 vuoteen. Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta.

Kuva asemakaavasta

Asemakaavassa kerrotaan yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin mihin tarkoituksiin aluetta saa käyttää ja kuinka paljon sinne saa rakentaa. Asemakaavamääräykset koskevat myös mm. rakennuksen kerrosten tai autopaikkojen määrää, sijaintia tontilla, kadun leveyttä ja muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta. Rakentamisen saa aloittaa vasta, kun kaava on hyväksytty ja se on lainvoimainen.


Kuva rantakaavasta

Ranta-asemakaava on maakunta- tai yleiskaavaan pohjautuva on yksityiskohtainen suunnitelma alueen käytön ja rakentamisen järjestämisestä. Ranta-asemakaava on ainoa kaava, jonka maanomistaja voi laatia.

Ennen ranta-asemakaavan laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan (MRL 74§). Myös kunta voi laatia ranta-asemakaavan. Jos kaavaa ei ole, voidaan rakennuslupa asunnon rakentamiseen rannalle yleensä hakea vasta sitten, kun rakentamiseen on saatu myönteinen poikkeamispäätös Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelu

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme